Innehåll

Samarbete med näringlivet röd tråd inom Kompetensförvaltningen

Solrosor i Järfälla.

Inom Kompetensförvaltningens ansvarsområde finns flera former av utbildning, som bland annat gymnasie- och vuxenutbildningar. Förvaltningen samordnar även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) som matchar kompetensbehovet på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten är en annan viktig del av Kompetensförvaltningen och ett nära samarbete med näringslivet genomsyrar verksamheten och samtliga utbildningsformer. 

Samverkan med företagen är nödvändig för att till exempel hitta lämpliga praktikplatser på Yh-utbildningar där elever får möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet för att efter avslutad utbildning bli anställningsbara. Möjligheten finns också att skräddarsy kortare vuxen- och yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet.

– Samverkan med näringslivet är en viktig del för bland annat Järfälla gymnasiums framgångsrika arbete med Ung Företagsamhet (UF) och det entreprenöriella lärandet. Inom vuxen- och yrkeshögskoleutbildningar bidrar det även till att hjälpa företagen att vara attraktiva arbetsgivare samtidigt som det blir tydligare för personer som vill vidareutbilda sig att se vilka branscher som är i behov av arbetskraft, säger Carina Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör på Järfälla kommun.

Matchningen av individens och företagens behov är viktigt

Arbetsmarknadsenheten jobbar löpande med att initiera samarbeten med näringslivsaktörer. Enheten samarbetar också med kommunens socialförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika arbetsgivare inom det lokala och regionala näringslivet, inkluderat kommunens omsorgsaktörer i både privat och kommunal regi.

– Även för den enskilde som står utanför arbetsmarknaden finns allt att vinna med ett gediget arbete mot en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Här krävs en ingående matchning av individens behov mot företagens behov av kompetens för att hitta en lösning som tilltalar alla parter, säger Abbas Hamade, chef för arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med kort- och långtidsarbetslösa Järfällabor genom att förbereda, att rusta och att ge kompetenshöjande insatser. Det övergripande syftet är att öka och säkerställa deras omställnings- och anställningsbarhet på den ordinarie arbetsmarknaden. Några goda exempel på goda samarbeten är Dollarstore, där praktik och nystartsjobb lett till anställning hos företaget.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp