Gå direkt till sidans innehåll

2020-10-29

Samlad information med anledning av coronaviruset

Järfälla kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och samverkar med andra aktörer i regionen.

Nya skärpta allmänna råd i Stockholms län. Läs mer om de nya allmänna råden här

Alla har ett ansvar för att förhindra smittspridningen

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.

Enligt Folkhälsomyndigheten är vi i ett skede där du som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta eller feber ska stanna hemma sju dygn från de första symtomen givet att du är symtomfri efter sju dagar. Om du har haft feber ska du du vara feberfri två dygn. Alla bör tvätta händerna ofta, hålla avstånd och undvika onödiga resor i kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndigheten.se: Skydda dig själv och andra

Aktuellt inom våra verksamheter

För äldre

Besök på äldreboendenden tillåtet igen

Regeringen har beslutat om att häva besöksförbudet på äldreboenden.

Det är varje äldreboende som ska se till att besök kan ske på ett säkert sätt. Järfälla kommun har utifrån direktiv från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskydd Stockholm tagit fram ett antal rekommendationer till besökare på äldreboenden för att minimera risken för smittspridning.

Videosamtal på äldreboenden

Nu kan du ringa videosamtal via Facetime eller Jitsi meet. Kontakta äldreboendet för att boka in ett samtal med din närstående.

Klicka här för beskrivning för Facetime (iPhone, iPad)PDF

Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (dator)PDF

Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (android)PDF

Öppna mötesplatser arrangerar aktiviteter utomhus i liten skala

De öppna mötesplatserna för personer över 65 år stängda, men mötesplatserna i Kallhäll, Barkarby och Jakobsberg ordnar kubbspel, cirkelträning, promenader med mera utomhus.

Se veckans aktiviteter här

Kommunens allmänna restauranger har stängt tillsvidare

Kommunens allmänna restaurangerna är stängda. För dig som är över 65 år med behov av stöd går det fortfarande att köpa med sig matlåda från Ikaros och Solhöjden.

  • Utlämning av matlådan sker mellan kl. 11.00 och kl. 12.00.
  • Förbeställ din matlåda i restaurangen senast kl. 14.00 två dagar innan.
  • Du kan endast betala med kort.

Läs mer om kommunens allmänna restauranger

Dagverksamheten

Dagverksamheten för äldre med demensinriktning är öppen sedan 14 september. Den 19 oktober öppnade även dagverksamheten med social inriktning.

Läs mer om dagverksamhet för äldre

Järfälla dagliga sysselsättning har öppnat!

Läs mer om daglig sysselsättning vid funktionsnedsättning

LSS-boenden – avstå besök om du känner dig sjuk

Besök inte närstående om du känner dig sjuk eller förkyld, även om symtomen är milda.

Förskolor och skolor

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Eftersom skolplikt gäller ska all frånvaro anmälas till skolan. Om ditt barn har symtom som feber, hosta, snuva, ont i halsen och/eller problem med luftvägar ska barnet stanna hemma sju dagar efter första symtom samt vid feber två feberfria dagar.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid-19

Järfälla gymnasium och Järfälla lärcentrum

Skoldagen ska kännas trygg och säker för både elever och personal. Efter en vår där merparten av gymnasieskolornas undervisning har skett på distans, har nu landets gymnasieskolor åter öppnat sina lokaler för undervisning på plats i enlighet med ett regeringsbeslut 15 juni 2020. All undervisning från och med skolstarten 2020 sker i Järfälla gymnasiums lokaler.

Läs mer på Järfälla gymnasiums webbplats

Komvux och sfi fortsätter med distansutbildning med inslag av närutbildning som exempelvis muntliga övningar. Lärvux verksamhet pågår i vanlig ordning. Köksutbildningarna fortsätter med närutbildning, om än med särskilda åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer på Lärcentrums webbplats

Fritid och kultur

Evenemang och publika program genomförs corona-anpassat och utifrån rådande restriktioner. Program kan ställas in på kort varsel.

För aktuell information gällande program se evenemangkalendern

Kulturskola

Kulturskolan startar upp höstterminen med ordinarie kursutbud. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi tagit fram olika anpassningar och åtgärder som är nödvändiga för att både elever och lärare ska känna sig trygga. Vi sänder publika evenemang, öppet hus, vissa konserter och föreställningar digitalt.

Se kulturskolans sida för mer info

Bibliotek

Alla bibliotek i Järfälla kommer att vara stängda fredagen den 30 oktober till och med söndagen den 1 november. Detta gäller även Meröppet. Nytt beslut om bibliotekens fortsatta öppettider kommer att tas måndagen den 2 november.

Samlad information om bibliotekets verksamhet i samband med coronaviruset

Sammankomster med fler än 50 personer

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare har förbjudits. Den ordinarie verksamheten på bibliotek, fritidsgårdar, simhallar, motions­anläggningar och liknande berörs inte av förbudet. Vissa begränsningar och anpassningar kan förekomma. Läs mer på respektive sida på webben.

Idrotts- och träningsanläggningar

Regeringen har på Folkhälso­myndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna samman­komster och offentliga tillställningar över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Detta gäller för företagare

Se samlad information som rör coronaviruset för dig som är företagare i Järfälla kommun

Stödpaket till Järfällas företag

Coronavirusets spridning drabbar Järfällas företag hårt. Järfälla kommun har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för de lokala företagen.

Läs mer om stödpaket till Järfällas företag

Aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer

Dela endast bekräftad information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Krisinformation.se

Samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se - om coronaviruset

Informationsnumret 113 13

Har du frågor om coronviruset utan att ha symtom ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Ring 11313

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårds­rådgivning och vägledning i sjukvården.

1177.se - Om coronaviruset

1177.se: Läget i Stockholmsregionen

Må bra psykiskt under coronapandemin

Pandemin påverkar oss alla på olika sätt. Det finns hjälp och stöd att få om du mår dåligt.

1177.se - Psykisk hälsa under coronapandemin

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Information in other languages

You can find information about coronavirus in English, Arabic, Dari, Finnish, Chinese and other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Stockholm: Stanna hemma om du är sjuk när du har något av dessa symtom: Feber, hosta, snuva, halsont. Var rädd om våra äldre och våra sköra.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp