Gå direkt till sidans innehåll

Samlad information med anledning av coronaviruset

Se aktuell information kring hur covid-19 påverkar kommunala verksamheter.

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Läs mer om de allmänna råden hos Folkhälsomyndigheten

Alla har ett ansvar för att förhindra smittspridningen

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.

Aktuellt inom våra verksamheter

Vaccination mot covid-19

Nu finns ett vaccin mot covid-19. Det är viktigt för att skydda riskgrupper från allvarlig sjukdom och för att bromsa pandemin.

Region Stockholm har påbörjat arbetet med vaccinering och i Järfälla kommun erbjuds nu personer inom följande prioriterade grupper vaccin:

  • Personer som bor på äldreboenden
  • Personer som har hemtjänst. Även vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst erbjuds vaccin mot covid-19.
  • Personer med insatser inom LSS
  • Personer med insatser inom socialpsykiatrin
  • Personer med personlig assistans

Fas 2 väntas starta i februari

Vaccinationen startar i liten skala och ökar över tid när nya doser av vaccin levereras till länet. I den andra fasen kommer medarbetare inom vård- och omsorg erbjudas vaccination, i första hand medarbetare inom ovansående priorierade grupper.

Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccination. Viktig information uppdateras kontinuerligt på 1177.se, där finns även information på flera språk.

Äldreboenden och besök

Från och med den 23 december hävs det tillfälliga besöksförbudet. Det blir då åter möjligt att besöka närstående på alla privata och kommunala äldreboenden i Järfälla.

Vi fortsätter att göra allt för att hindra smittspridning bland äldre. Därför är det viktigt att varje besök planeras väl och att du som närstående funderar på om ditt besök är absolut nödvändigt.

Överväg alltid om ni istället kan träffas utomhus eller via videosamtal. Personalen på boendet kan berätta mer om vilka möjligheter som finns.

Om smittläget skulle ändras kan även rutiner och möjlighet till besök ändras – vi följer direktiv från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskydd Stockholm.

Rutiner när du vill besöka närstående på äldreboende

Videosamtal på äldreboenden

Nu kan du ringa videosamtal via Facetime eller Jitsi meet. Kontakta äldreboendet för att boka in ett samtal med din närstående.

Klicka här för beskrivning för Facetime (iPhone, iPad)PDF

Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (dator)PDF

Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (android)PDF

Hemtjänsten

Hur arbetar personalen för att motverka smittspridning inom hemtjänsten/boenden?

Inom Järfälla kommuns hemtjänst ska berörd utförare följa de direktiv och rutiner som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm har upprättat för att garantera patientsäkerheten.

Personalen ska följa de hygienrutiner som alltid gäller för att förebygga vårdrelaterade infektioner i kommunens verksamheter. Dessa rutiner innebär att personalen tvättar händerna med tvål och vatten, använder arbetskläder, skyddshandskar och skyddsprodukter vid rätt tillfälle.

Öppna mötesplatser arrangerar aktiviteter utomhus i liten skala

De öppna mötesplatserna för personer över 65 år stängda, men mötesplatserna i Kallhäll, Barkarby och Jakobsberg ordnar aktiviteter utomhus.

Se veckans aktiviteter på de öppna mötesplatserna här

Kommunens allmänna restauranger har stängt tillsvidare

Kommunens allmänna restaurangerna är stängda. För dig som är över 65 år med behov av stöd går det fortfarande att köpa med sig matlåda från Ikaros och Solhöjden.

Läs mer om kommunens allmänna restauranger

Behöver du hjälp med inköp?

Enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för målgruppen 70+ så kommer kommunen inte längre att erbjuda hjälp med inköp och apoteksärenden.

Om du fortfarande har behov av hjälp så ska du ta kontakt med en biståndshandläggare via servicecenter:

Telefon 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Dagverksamhet för äldre

Från och med den 22 december till och med den 24 januari sker dagverksamheten för äldre i det egna hemmet. Kontakta personalen för mer information.

Läs mer om dagverksamhet för äldre

Järfälla dagliga sysselsättning har öppnat

Läs mer om daglig sysselsättning vid funktionsnedsättning

LSS-boenden – avstå besök om du känner dig sjuk

Besök inte närstående om du känner dig sjuk eller förkyld, även om symtomen är milda.

Förskolor och skolor

Högstadiet övergår till distansundervisning

Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län beslutat att regionens samtliga högstadieskolor ska gå över till distansundervisning från och med måndag den 14 december fram till terminsavslutning.

Har ditt barn symtom?

Om ditt barn har symtom som feber, hosta, snuva, ont i halsen och/eller problem med luftvägar ska barnet stanna hemma. Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola gällande Covid-19

Järfälla gymnasium

Från och med måndagen den 7 december 2020 övergick Järfälla gymnasium till distansundervisning, enligt ordinarie schema. Beslutet om distansundervisning gäller samtliga elever i årskurs 1-3, med undantag för elever på introduktionsprogram eller gymnasiesärskolan.

Regeringens beslut om gymnasiestudier på distans sträcker sig till onsdagen den 6 januari 2021.

Järfälla lärcentrum

Komvux och SFI fortsätter med distansutbildning med inslag av närutbildning som exempelvis muntliga övningar. Lärvux verksamhet pågår i vanlig ordning. Köksutbildningarna fortsätter med närutbildning.

Läs mer på Lärcentrums webbplats

Fritid och kultur

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter öppnar vissa verksamheter med begränsningar i åtaganden från 25 januari till den 7 februari. Järfälla kommun vidtar åtgärderna tillsammans med övriga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen, i syfte att bromsa smitta. Vi öppnar nu succesivt verksamhet för barn och unga (födda 2005 och senare) delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Fortfarande ska Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och rekommendationer följas. Verksamhet för vuxna och barn födda 2004 eller senare är fortfarande inställd eller bedrivs digitalt, eller utomhus. All fysisk programverksamhet under perioden är inställd.

Se evenemangskalendern för aktuell information gällande olika evenemang.

Järfälla kulturskola

Terminsstarten är den 25 januari. För elever födda 2005 eller senare sker undervisningen fysiskt på plats i Kulturskolans lokaler. För elever födda 2004 eller tidigare startar all undervisning digitalt. Undantag görs för äldre elever med särskilda behov där elever inte kan delta digitalt.

Läs mer på Kulturskolans sida

Bibliotek

Vissa bibliotek är öppna för att låna och lämna med korta besök. Järfälla bibliotek tar inte ut någon förseningsavgift på böcker eller andra medier som återlämnas fram till 28 februari.

Se detaljerad information om Järfälla biblioteks öppettider och åtaganden i samband med Covid-19

Idrotts- och träningsanläggningar

Idrottsanläggningarna inomhus är öppna för skolor och organiserad föreningsledd verksamhet i mindre grupper för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Omklädningsrummen är fortsatt stängda.

Allmänhetens åkning är fortfarande inställd.

Samtliga utomhusanläggningar för idrott är öppna för skolor, spontanidrott och organiserad föreningsledd träning i mindre grupper. Aktiviteter utomhus uppmuntras för både barn och vuxna. Omklädningsrummen i utomhusanläggningarna är fortsatt stängda.

Information om utomhusträning från Region Stockholm

Detta gäller för företagare

Se samlad information som rör coronaviruset för dig som är företagare i Järfälla kommun

Stödpaket till Järfällas företag

Coronavirusets spridning drabbar Järfällas företag hårt. Järfälla kommun har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för de lokala företagen.

Läs mer om stödpaket till Järfällas företag

Aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer

Dela endast bekräftad information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Krisinformation.se

Samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se - om coronaviruset

Informationsnumret 113 13

Har du frågor om coronviruset utan att ha symtom ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ring 113 13

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårds­rådgivning och vägledning i sjukvården.

1177.se - Om coronaviruset

1177.se: Läget i Stockholmsregionen

Må bra psykiskt under coronapandemin

Pandemin påverkar oss alla på olika sätt. Det finns hjälp och stöd att få om du mår dåligt.

1177.se - Psykisk hälsa under coronapandemin

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Information in other languages

You can find information about coronavirus in English, Arabic, Dari, Finnish, Chinese and other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Stockholm: Stanna hemma om du är sjuk när du har något av dessa symtom: Feber, hosta, snuva, halsont. Var rädd om våra äldre och våra sköra.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp