Innehåll

Sandviks bollplan delvis avstängd

Vita linjer på grön konstgräsplan

Sandviks bollplan i Viksjö är delvis avstängd från 16 juni. Till dess att åtgärder för minskade ljudnivåer vid närliggande hus vidtagits får bara halva planen användas för organiserad verksamhet. Mellan kl. 22 och 09 är hela planen avstängd och låst.

Efter anmälan från närboende vid Sandviks bollplan gjordes under 2020 ljudmätningar intill husens fasader, och dessa har visats sig ge högre värden än vad som är rekommenderat. Resultatet från mätningarna har lett till ett myndighetsbeslut från kommunens avdelning för Miljö och hälsa, ett föreläggande, till kommunens fritidsförvaltning som nu behöver vidta åtgärder för att minska ljudnivåerna vid husen.

Till dess att åtgärder är genomförda får den södra planhalvan, närmast husen, inte användas för organiserad verksamhet. Mellan kl. 22 och 09 är hela planen avstängd.

Kommunen har en dialog med de föreningar som berörs av avstängningen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp