Innehåll

Särskild grupp i Järfälla hemtjänst besöker smittade brukare

För att motverka smittspridning av coronaviruset har kommunens hemtjänst bildat en särskild grupp som enbart besöker konstaterat smittade brukare.

  • Medarbetarna i gruppen använder skyddsutrustning.
  • De följer hygienrutiner från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, vårdhygien och medicinsk ansvarig sjuksköterska.
  • De utgår från en särskild lokal och besöker endast konstaterat smittade brukare.

Medarbetarna som möter smittade brukare använder handsprit, handskar, munskydd, skyddsglasögon, visir samt extra skyddskläder, beroende på situation.

Alla måste följa hygienrutiner

Alla hemtjänstutförare i Järfälla måste följa de hygienrutiner som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm och vårdhygien har upprättat. Rutinerna har tagits fram för att garantera patientsäkerheten. Det innebär bland annat att personalen tvättar händerna noga med tvål och vatten före och efter olika moment. De använder arbetskläder och skyddsutrustning beroende på situation.

Personal med symtom stannar hemma

Personal som känner symtom, till exempel hosta, ont i halsen och feber uppmanas att stanna hemma. Efter två dygns symtomfrihet kan medarbetaren komma tillbaka till arbetet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp