Innehåll

Särskola för högstadieelever etableras i Kallhäll

En grundsärskola för högstadieelever ska etableras vid Källtorpskolan i Kallhäll. Här finns goda förutsättningar för samarbete med befintligt högstadium, utrymme för bra skolgårdsytor samt möjlighet att skapa ändamålsenliga lokaler.

Det finns idag ingen grundsärskola för elever i högstadieålder som har svårare intellektuella funktionsnedsättningar eller större vårdbehov i Järfälla. Behovet av platser i Stockholmsområdet är stort, och det är därför svårt att hitta platser även på regional nivå. Mängden elever i behov av särskola har ökat snabbt i Järfälla de senaste åren, främst i de lägre åldrarna, varför behovet av högstadieplatser kommer att vara ännu större om några år.

Nikoletta Jozsa (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, är glad över planerna.

– För oss i alliansen är det viktigt att alla Järfällas elever ges förutsättningar att klara skolan utifrån sina individuella förutsättningar. Med denna etablering kan vi erbjuda särskola på alla nivåer i skolan. Det ökar trygghet och studiero för eleverna att de kan gå i skola i sin egen kommun och inte behöver pendla till andra kommuner.

Skolan beräknas stå klar under 2024.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp