Innehåll

“Smarta Tak” för snabbare klimatomställning

Järfälla kommun tar nu ytterligare steg för att nå klimatneutralitet och skapar tillsammans med Barkarby Science AB och Savantic AB möjligheter för klimatsmarta tak genom innovativ teknik som AI och IoT.

Projektet “IoTak – Smarta tak för en snabbare klimatomställning” undersöker nya arbetssätt kring tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. Projektets målsättning är att bidra till ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.

– Vi lever i en snabbföränderlig värld där innovation och teknikutveckling är mycket viktigt för att nå klimatneutralitet. Jag är mycket glad att Barkarby Science, kommunen och Savantic tillsammans kan erbjuda en lösning som binder samman digitalisering och attraktiv miljö för invånarna vilket bidrar till positiv samhällsnytta, säger Eva Ullberg (S) ordförande för Barkarby Science och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Projektet har ambitionen att ta fram en AI-baserad utvärderingsmodell som ska visa de samhällsekonomiska och klimatmässiga värden som gröna tak skulle kunna generera. Projektet planerar också att ta fram en IoT-lösning som kan hjälpa fastighetsägare att underhålla anlagda gröna tak. Arbetssättet kompletterar det redan omfattande sensornätverk som finns i flera av kommunens fastigheter och hjälper fastighetsförvaltarna att reglera energiåtgång och tidigt upptäcka fel och brister.

– Det här ett bra exempel på hur vi kan använda vår testbädd för innovativa syften. Genom testbädden kan vi testa olika lösningar för att skapa förutsättningar för en klimatsmart stad som bidrar till biologisk mångfald och friskare luft, säger Sophia Sundberg, VD på Barkarby Science.

Tak är en underutnyttjad resurs i klimat- och miljöarbetet, särskilt som grönytor minskar i takt med förtätning av stadsmiljön. Samtidigt finns en osäkerhet i arbetet med gröna tak. Kostnader i form av högre krav på bärighet och skötsel av grönytorna är tydliga, medan den samhällsekonomiska effekten fortfarande är relativt outforskad.

– Vi tror att projektet kan skapa ett värde, inte bara för Järfälla utan hela kommunsverige, säger Claes Orsholm, VD på Savantic AB.

Projektet är ett prototyputvecklingsprojekt som är finansierat av IoT Sverige, ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, där finansiärerna är Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp