Innehåll

Snårig lagstiftning har blivit smidigare

Nu har reglerna kring offentlig upphandling blivit enklare. – Det har varit en snårig lagstiftning, en av de svåraste. Men nu har det blivit smidigare både för kommunen och anbudslämnarna, menar Kerstin Svensson, inköps- och upphandlingsstrateg i Järfälla kommun.

Kerstin Svensson, inköps- och upphandlingsstrateg i Järfälla

Har du upplevt att reglerna kring offentliga upphandlingar kan vara knixiga? Då är du inte ensam. Till mångas glädje har nu lagstiftningen för Lag om offentlig upphandling (förkortas LOU), när det gäller upphandlingar under tröskelvärdet, gjorts om. Vad innebär förändringen då? Jo, två saker kan man säga. Dels att tröskelvärdena ändras, dels att själva lagstiftningen för upphandlingar under tröskelvärdet förenklas.

Fast gräns på 700 000

Beloppsgränsen på 700 000 kronor är en ny direktupphandlingsgräns. Och hädanefter blir det en fast gräns för direktupphandling av varor och tjänster.

– Tidigare har det varit 28 procent av tröskelvärdet men nu blir det i stället en fast siffra som blir lättare att komma ihåg. Det är en del i förenklingen av LOU, förklarar Kerstin Svensson.

Förenklad struktur i lagen

Den 1 februari trädde även förenklingslagstiftningen för LOU i kraft. 19 kapitlet i LOU har ersatts med två nya kapitel: kapitel 19 för annonspliktiga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen och kapitel 19a för direktupphandlingar.

– Den stora förändringen i kapitel 19 är att förenklat förfarande, urvalsförfarande och konkurrenspräglad dialog försvinner som upphandlingsformer. De ersätts med en rad andra regler som ska göra det lättare att genomföra upphandlingen, så länge de grundläggande principerna följs, förklarar hon.

Dessutom är strukturen enklare med färre hänvisningar till övriga kapitel och paragrafer. Tanken med förenklingen är bland annat att öka möjligheterna för små företag att delta i offentlig upphandling.

”Lättare att lämna anbud”

Så. Vad innebär de här förändringarna i praktiken?

– Den här förenklingen gör det enklare för oss på kommunen att göra upphandlingar och på sikt kan det såklart gynna anbudslämnarna, att det blir lättare att lämna anbud. Det blir färre paragrafer att ta hänsyn till när upphandlingarna förenklas.

Vad upplever anbudslämnare är svårt idag?

– Att de inte alltid förstår vad det är vi upphandlar, att vi på kommunen är otydliga i vår kravspecifikation. Det kan upplevas som att det är många bilagor att hänsyn till vilket kan upplevas krångligt.

Blir det ändring på det också?

– Kommunen har påbörjat ett arbete för att minska bilagor i upphandlingarna. Som anbudslämnare är det kanske inte alltid nödvändigt att skicka in cv på alla i företaget, ett ISO-certifikat eller kvitto på att man har ett miljöledningssystem. Det är ju egentligen bara aktuellt för den som får kontraktet. Vi tror att vi framöver kan göra processen ännu enklare, smartare och smidigare.

Varför? Därför!

Varför ändras reglerna egentligen? Jo, främsta syftet enligt Upphandlingsmyndigheten är att göra regelverket enklare, både vad gäller utformning och innehåll: ”Regelverket ska bara innehålla de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande organisationerna och de regler som krävs för att skydda leverantörerna”, skriver myndigheten.

Har du som anbudslämnare frågor och vill veta mer om det här? Kontakta gärna inköps- och upphandlingsstrateg Kerstin Svensson på 08-580 285 11 eller skicka ett mejl till kerstin.m.svensson@jarfalla.se

Och om du vill läsa mer på studs – Upphandlingsmyndigheten förklarar förändringarna här!

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp