Innehåll

Socialtjänsten i Järfälla får högt betyg

Årets brukarundersökning visar att 96 % av alla som har kontakt med socialtjänsten är nöjda med mötet och 85 % upplever att de har fått en förbättrad livssituation.

- Våra klienter har inga intresseorganisationer som arbetar för dem och därför är det viktigt att vi tar ansvar för att fråga om upplevelsen av verksamheten, för att så många som möjligt ska kunna ta till sig det stöd som erbjuds, säger Lotta Erlandsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Järfälla.

  • 96 % av alla som svarat är nöjda med mötet med socialtjänsten.
  • 96 % tycker att det är lätt att få kontakt.
  • 88 % känner att de har kunnat påverka insatsen.
  • 85 % upplever att deras situation har förändrats till det bättre sedan de fick kontakt med socialtjänsten.

Det är högst svarsfrekvens inom öppenvården och ekonomiskt bistånd. Inom öppenvården finns bland annat preventivt arbete, föräldrastöd, fältare, familjerådgivningen och ungdomsmottagningen.

Totalt är det 291 personer som har svarat på 2021 års enkät. Brukarundersökningen är viktig för att få reda på vad invånarna tycker om socialtjänsten och resultatet bidrar till att utveckla verksamheten.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp