Innehåll

”Spännande att jobba med framtiden”

Ingela Isaksson är projektledare för översiktsplanen. Hur ser Järfälla kommun ut år 2050? Hur påverkar klimatet utformningen av staden? Och på vilket sätt blir näringslivet en avgörande del i planeringen för morgondagens Järfälla? Ingela Isaksson leder arbetet med den nya översiktsplanen.

Ingela Isaksson

Ingela Isaksson leder arbetet med planen.

Ingela Isaksson är planarkitekt i Järfälla sedan många år och är nu projektledare för kommunens nya översiktsplanen, ett arbete som kommer att pågå under flera år.

Vad är en översiktsplan, egentligen?

– En översiktsplan är kommunens strategiska dokument för mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver i grova drag vad marken ska användas till och hur det till exempel ska se ut med naturområden, bebyggelse och verksamheter. Det vi gör nu, under hela 2022, är att vi analyserar och kartlägger nuläget.

Och en stor del av planen går ut på att möta klimatutmaningen?

– Ja, strategin och målen för översiktsplanen är inte helt satta men mycket handlar om klimatet. Det har hänt mycket sedan vi antog vår förra översiktsplan 2014, nu är det ännu tydligare att vi behöver sänka koldioxidutsläppen och skapa en fysisk struktur som stödjer det.

Ge exempel, på vilket sätt?

– Om du bor i Järfälla ska du inte behöva transportera dig långa sträckor, det ska finnas mycket på nära håll. Du ska till exempel ha nära till kollektivtrafik, service, arbetsplatser och kultur- och fritidsaktiviteter.

Vilken är största utmaningen?

– Att planera för osäkerheter, planen sträcker sig ju långt fram i tiden. Kommer folk att fortsätta flytta in till Stockholm eller kommer landsbygden bli mer attraktiv? Hur ser segregationen ut, hur utvecklas e-handeln och kommer vi ha autonoma fordon? Vi har tagit fram en omvärlds- och trendanalys och ska utifrån det jobba med olika scenarios, för att vara förberedda på olika utvecklingsinriktningar.

Utmanande och … spännande?

– Det är roligt att få blicka långt framåt och ta fram en vision för kommunens fysiska planering. När jag jobbar med detaljplaner är det lokala lösningar på en särskild plats som ska lösas, som utformning av hus eller gatornas storlek. Nu handlar det i stället om en övergripande nivå och det är spännande.

– I arbetet med översiktsplanen jobbar vi ihop med många förvaltningar, till exempel kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen och bygg- och miljöförvaltningen. Vi lär oss oerhört mycket om och av varandra.

Det blir också en nära dialog med företagare?

– Ja, företagarna är jätteviktiga. Vi behöver hitta en bra balans mellan bostäder och arbetsplatser och då måste vi förstå företagens behov, som vad de behöver för mark vid expansion eller nyetablering till exempel. Vi räknar med att vara färdiga med kartläggningen av nuläget runt årsskiftet och då vill vi prata mer med bland annat företagare.

Vilken blir största skillnaden mellan dagens och morgondagens Järfälla tror du?

– Jag tror skillnaden kommer bli klimatförändringarna, att vi kommer behöva anpassa oss till värmeböljor, skyfall, ras och skred. Och, med tanke på utvecklingen i världen, kan det också bli ett stort fokus på beredskap. Vad kräver det av en stad idag?

Nyfiken och vill veta mer?

Översiktsplanen beräknas vara färdig år 2025 och arbetet är alltså i gång. Vill du veta mer? Ingela Isaksson berättar gärna mer om översiktsplanen och arbetet framåt.

Mejla Ingela eller slå en signal på 08-580 282 81

Här kan du läsa mer om Järfällas nuvarande översiktsplan

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp