Gå direkt till sidans innehåll

Spring tillsammans med Löparakademin

Foto: Fanny Hellström Jonsson

Målet är de deltagande ungdomarna ska kunna genomföra ett 10 kilometerslopp och samtidigt få stärkt tro på sin egen förmåga samt ökad kunskap om ett hälsosamt liv.

Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan var och en jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål.

Löparakademin kommer att köra igång vecka 36 på Söderhöjden. Deltagandet är kostnadsfritt och vänder sig till ungdomar i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som motiverar deltagarna och finns vid deras sida under hela programmets gång. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder.

– Att springa en mil är inte endast bra för hälsan men också en stor utmaning. Det mentorskap som Löparskademin erbjuder i samband med detta kan också skapa förutsättningar och verktyg att ta sig an och tackla andra utmaningar i livet. Därför är jag glad för Järfällas samarbete med Löparakademin och den sociala insats det innebär både för hälsa och individuell utveckling, säger Aphram Melki (C), ordförande för Utskottet för miljö och social hållbarhet.

Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den målsättningsmetodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier eller andra delar av ens liv. Målet är att alla deltagare efter avslutat program ska ha fått stärkt tro på sin egen förmåga, redskap för att arbeta målinriktat och kunskap om en mer hälsosam livsstil.

Satsningen är ett samarbete mellan Järfälla kommun och Löparakademin och finansieras av Tillväxtverket.

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för jämlik folkhälsa och social inkludering.

Läs mer om Löparakademin

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp