Gå direkt till sidans innehåll

2019-07-04

Stadsliv, kontor och tunnelbana när Veddesta industriområde förvandlas till stad

Visionsbild över kvarteren, gator, torg och parker i den första etappen av Veddesta

Visionsbild över kvarteren, gator, torg och parker i den första etappen av Veddesta (visionsbild från AIX arkitekter)


Detaljplanerna för den första och andra etappen i Veddesta är ute på granskning. Området är en mycket central och viktig del för utbyggnaden av stadsmiljön kring Barkarby station där nordvästra Stockholms nya nod för kollektivtrafik växer fram med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med kontor, bostäder, handel, sjukvård, service och restauranger.

Detaljplanerna för Veddesta 1 och Veddesta 2 omfattar i korthet:

 • Tunnelbanestation Barkarby med två uppgångar.
 • Bussterminal och ny entré till Barkarby station.
 • 17 kvarter.
 • 2 000 bostäder.
 • 30 000 kvm lokaler för kontor, handel, hotell och service.
 • Möjlighet till sjukhus.
 • Äldreboende, trygghetsboende och/eller familjecentral.
 • Två förskolor med möjlighet till bra lek- och utemiljöer.
 • Parker och torg.

Byggnaderna i området kommer att variera mellan 2 och 32 våningar. I de mest centrala delarna vid kollektivtrafiknoden och Veddestabron/Veddestavägen planeras för tätare och högre bebyggelse, upp mot 32 våningar, som sedan trappar ner markant i våningsantal och öppnar sig mot en park längs med Veddestabäcken i mötet med befintliga villakvarter.

Sjukhusets planeras omfatta öppenvård med vårdcentral, slutenvård med fokus på geriatrik och en närakut med mottagning för ambulans och möjligheten att lägga in patienter.

Omarbetat förslag

I de omarbetade förslagen till detaljplaner har några större förändringar gjorts:

 • Samtliga vägkopplingar för bil till det befintliga villaområdet har tagits bort.
 • Byggrätter inom parken som ligger intill befintliga villakvarter har tagits bort.
 • Höjden på planerad bebyggelsen närmast befintliga villakvarter har minskat till högst fem våningar.

Om granskningen

Granskningen av detaljplanerna för Veddesta 1 och Veddesta 2 pågår mellan 18 juni och 30 augusti. Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa hos kommunens servicecenter, Riddarplatsen 5. Skriftliga synpunkter på förslaget ska skickas till Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla. Beslutet om att sända förslagen till detaljplan på granskning togs av kommunstyrelsens planutskott i Järfälla tisdagen den 11 juni.

Om utbyggnaden i Barkarby

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

Vy från befintligt villaområde med blick mot parkstråket, Veddestabäcken, gång- och cykelvägar samt möjlig framtida bebyggelse (visionsbild från AIX arkitekter)

Vy från befintligt villaområde med blick mot parkstråket, Veddestabäcken, gång- och cykelvägar samt möjlig framtida bebyggelse (visionsbild från AIX arkitekter)

Vy mot ingången till den stora nya kollektivtrafiknoden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussterminal. Till vänster syns Veddestabron som just nu byggs över E18 och järnvägen (visionsbild från White arkitekter)

Vy mot ingången till den stora nya kollektivtrafiknoden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussterminal. Till vänster syns Veddestabron som just nu byggs över E18 och järnvägen (visionsbild från White arkitekter)

Upp