Gå direkt till sidans innehåll

Stängda verksamheter till följd av de skärpta restriktionerna

Med utgångspunkt i regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner från den 18 december samt den betydande smittspridningen i Stockholms län, utan tecken på avmattning, och den tunga belastningen på regionens sjukvård är det av stor vikt att agera kraftfullt och samlat för att möta denna utmanande situation. För en hårt arbetande vårdpersonal kommer uthållighet att vara av vikt.

Järfälla kommun och övriga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen vidtar under en begränsad tidsperiod ytterligare åtgärder i syfte att bromsa smitta. Det innebär att i möjligaste mån stänga all verksamhet där aktörerna har rådighet som inte är helt nödvändig att bedriva. I den mån det är möjligt kan verksamhet bedrivas digitalt och i viss mån utomhus.

Ett samlat agerande från alla samhällsaktörer är extra betydelsefullt i syfte att motverka förekomsten av folksamlingar, trängsel samt resande i regionen. Liv och hälsa prioriteras i detta läge mycket högt, även om andra perspektiv också beaktas.

Inriktningen gäller med omedelbar verkan fram till och med 24 januari.

I enlighet med detta gäller följande:

 • Idrottsanläggningar för inomhusidrott stängs, vilket omfattar inomhushallar och ishallar.
 • Idrottsanläggningar för utomhusidrott kan hållas öppna för att möjliggöra spontanidrott i mindre grupper, dock inte organiserad lagträning. Omklädningsrum kopplade till anläggningarna stängs.
 • Allmänhetens åkning på skridskorinkar hålls fortsatt stängt på grund av för stora förflyttningar av människor och risk för trängsel.
 • Öppen förskola, parklek stängs så vida de inte kan bedrivas utomhus på ett säkert sätt, eller digitalt.
 • Fritidsgårdarna stänger och verksamheten genomförs digitalt och utomhus.
 • Kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden är stängt.
 • Jakobsbergs konsthall håller stängt.
 • Den uppsökande verksamheten av fältassistenter fortsätter bedrivas.
 • Biblioteken stängs. Se bibliotekens webbplats för mer information.
 • Servicecenter fortsätter att vara öppet som "servicenod", eventuellt med begränsade öppettider för besök. För besök gäller även begränsning i antal besökare åt gången i lokalen m.m.

Belysning för trygghet

Belysningen på några av våra idrottsanläggningar kommer att vara tänd eller kan tändas delar av dygnet.

 • Sandviks bollplan - tänds med knapp
 • Tallbohovs IP – tänds med knapp
 • Bolindervallens IP - tänt mellan kl. 15-20
 • Järfällavallen - tänt mellan kl. 15-20

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp