Gå direkt till sidans innehåll

2020-02-04

Starkt ekonomiskt resultat när Järfälla summerar 2019

Järfälla kommun når ett positivt resultat för 2019 på totalt 386 mnkr, inklusive markförsäljning. Det verksamhetsrelaterade resultatet uppgår till 52 mnkr och uppfyller därmed kommunfullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning i en kommun är grunden för en hållbar ekonomi och verksamhet. Den skapas genom att verksamheten drivs kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Ordning och reda i ekonomin möjliggör bland annat amortering på låneskulden och finansiering av till exempel bygget av nya för- och grundskolor, äldreboenden och infrastruktur.

– Jag är väldigt stolt över det goda ekonomiska resultatet för 2019. Det visar att det är möjligt att nå goda resultat även i lite tuffare tider. Både politiken och tjänstemännen har tagit ett stort ansvar för tydliga prioriteringar och det är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge Järfällaborna en god service, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Det verksamhetsrelaterade resultatet uppgår till 52 mnkr och är därmed i nivå med det budgeterade resultatet på 50 mnkr.

– När vi har fokus på uppdragen och hela tiden strävar efter att jobba smartare kan vi leverera mer verksamhet för pengarna. Att vi har bra prognoskapacitet gör att vi också kan ta fram riktigt bra beslutsunderlag, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör.

Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning innebär att årsresultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkterna samt sträva mot att överstiga 2 %. Årets resultat motsvarar 1,2 %, vilket innebär att god ekonomisk hushållning uppnås.

Ärendet Preliminärt bokslut 2019 behandlades av kommunstyrelsen i Järfälla den 3 februari.

Här kan du läsa handlingarna från ärendet om bokslut 2019 från kommunstyrelsen den 3 februari.

Upp