Innehåll

Start för nattvandring runt Termovägen

Efter ett initiativ från en engagerad hyresgäst hos Järfällahus startar nu nattvandring för första gången på Termovägen i Kallhäll. Insatsen ska öka tryggheten i området och främja gemenskapen bland hyresgästerna. Intresset från boende i området är stort och 21 hyresgäster har anmält intresse.

Efter att en engagerad hyresgäst tagit kontakt med Mötesplatsen T8 på Termovägen för att diskutera behovet av nattvandring i området blev T8 den centrala samlingspunkten för informationsmöten och utbildningar för nattvandrare. Affischer sattes upp i portarna i området och Lokala Hyresgästföreningen, liksom de boende själva, hjälpte till att sprida information. Snart började hyresgäster anmäla sig för att delta, och några har redan genomgått utbildning via www.nattvandring.nu.

– Det här är ett lysande exempel på vad ett starkt medborgarengagemang och samverkan kan innebära. Nattvandring är en viktigt insats för ett tryggare lokalsamhälle, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Den 7 juni sker den första vandringen. Nattvandrarna kommer sedan att vara aktiva fredag- och lördagskvällar mellan kl. 19-23 och utgå från Termovägen.

Nattvandringen på Termovägen genomförs i samarbete mellan Järfälla kommun, Järfällahus, hyresgäster, Lokala Hyresgästföreningen och Nattvandring.nu.

Så kan du bli nattvandrare

För att anmäla intresse för att bli nattvandrare, kontakta kommunens trygghetsavdelning via e-post till trygghet@jarfalla.se.

Du är också välkommen att ställa frågor till områdesutvecklarna på Järfällahus via mejl, motesplatsen@jarfallahus.se eller via telefon till Gabriel Kasto, 08-580 836 75 eller Mikaela Jacoub, 08-580 836 40.

Fakta om nattvandring

  • nu är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar i hela Sverige för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar.
  • Nattvandring kan ske dagtid, kvällstid och nätter utifrån de lokala behoven.
  • Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog.
  • Som nattvandrare går man ut i grupper om 2-4 vuxna.
  • Nattvandrarna samverkar med polis, kommun och andra aktörer.
  • För att få vandra ska du vara minst 18 år, känna dig trygg i din egen situation och ha en vilja att vara en förebild för barn och ungdomar.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp