Gå direkt till sidans innehåll

2020-03-23

Stödpaket ska hjälpa Järfällas företag

Coronavirusets spridning drabbar företagen hårt. Järfälla kommun har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för bland annat de lokala företagen.

Coronavirusets spridning drabbar företagen hårt, även Järfällas, framför allt inom hotell, restaurang och handel. Järfälla kommun har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för företagen. Åtgärderna handlar bland annat om förlängda tidsfrister och förlängda betalningstider:

  • Järfälla kommun förlänger betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom markupplåtelser, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och miljö- och hälsa till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
  • Järfälla kommun förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler (samt hemställer Järfällahus AB att göra detsamma i de fall där Järfällahus AB är hyresvärd) till 90 dagar.
  • Järfälla kommun kortar ned betaltider till leverantörer till 20 dagar för de fakturor som kommer in från och med fattat beslut. Detta gäller förutsatt att det är möjligt enligt gällande avtal.
  • Järfälla kommun förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  • Järfälla kommun skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Järfälla kommun prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Järfälla kommun öppnar upp för att möjliggöra att caféer och restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (förutsatt att Polisen beviljar ansökan).
  • Järfälla kommun genomför informationsinsatser kring beslutade näringsfrämjande åtgärder via befintliga informationskanaler.

Uppdatering den 2 juli

Åtgärderna gäller till den 30 september om inget nytt beslut fattas innan dess.

När det gäller avgifter för barnomsorg och fritids återgår kommunen till 30 dagars betalningstid, men om du vill kan du söka anstånd med betalning via Servicecenter.

Järfälla Näringsliv AB och Järfälla kommun gör allt vi kan för att underlätta för dig som är företagare i denna svåra tid. Om du har ytterligare frågor om hur coronaviruset påverkar dig och din verksamhet, hör av dig till oss – vi finns här för din skull.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar verksamheter och invånare i Järfälla kommun

Läs mer om hur coronaviruset påverkar företagare i Järfälla kommun.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp