Innehåll

SVT uppmärksammar Järfällas kraftsamling mot våld i hemmet

SVT uppmärksammar Järfällas arbete mot våld i hemmet. Inte ensam är ett samarbete mellan kommunens socialtjänst, bostadsbolaget Järfällahus, Polisen samt Kvinnojouren Järfälla. Syftet är att förebygga och upptäcka våld i nära relationer.

En viktig del av arbetet är utbildning av fastighetsskötare där bland annat polisen och kommunens socialtjänst bidragit med kompetens och erfarenhet. Fastighetsskötarna är ofta i hyresgästernas hem och ska efter utbildning kunna upptäcka eller se varningssignaler i hemmet.

Här kan du se SVT:s inslag.

Trygghetsarbetet i Järfälla kommun

Arbetet med Inte ensam är ett exempel på hur Järfälla kommun tillsammansd med andra aktörer arbetar med olika åtgärder för att skapa ett lugnt och tryggt Järfälla. Andra exempel är grannsamverkan, trygghetsvandringar, ordningsvakter, kameraövervakning och platssamverkan för trygghet och ökad trivsel.

Här kan du läsa mer om kommunens trygghetsarbete.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp