Innehåll

Tallbohovs högstadium flyttar till Kvarnskolan

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla har beslutat att årskurs 7-9 på Tallbohovskolan i Jakobsberg ska flyttas till närliggande Kvarnskolan från och med höstterminen 2022.

Beslutet handlar om att skapa en skolorganisation som bättre stämmer överens med behovet av verksamheter och skolplatser i kommunen. Men beslutet handlar också om att skapa bra pedagogiska förutsättningar för skolan i stort i kommunen. På Tallbohovskolan finns Järfälla Musikklasser som såklart påverkas av att Tallbohovskolans högstadium flyttas. Kommunen kommer nu utreda var Järfälla Musikklasser bör placeras istället. Utredningen ska presenteras för barn- och ungdomsnämnden under hösten 2021 så att ett beslut då kan fattas.

– Vi har för många högstadieplatser i vår kommun. Det finns därmed en risk att skolor får för få elever, vilket kan göra det svårt för skolorna att bekosta tillräckligt många behöriga lärare som krävs för att eleverna ska få en bra undervisning. Genom att samla fler elever på färre skolor tror vi att bättre förutsättningar skapas för fler elever, säger Nikoletta Jozsa (L), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Bakgrunden till beslutet är att det finns ett stort överskott av högstadieplatser i kommunen, samtidigt som det finns ett behov av fler platser i årskurserna förskoleklass till årskurs 6, speciellt i Jakobsbergs kommundel. Därför behöver organisationen anpassas efter de behov som finns.

Tallbohovskolans högstadium har länge haft få elever i förhållande till hur många platser det finns på skolan och det är skälet till varför just det här högstadiet kommer att flyttas. Genom att flytta högstadiet på Tallbohovskolan ser kommunen en möjlighet att istället utveckla skolans verksamhet för låg- och mellanstadium. Fler skolplatser behövs för yngre barn i Jakobsberg och eftersom det finns en hög andel behörig personal på Tallbohovskolan finns goda förutsättningar för en kvalitativ verksamhet. De lediga lokalerna som flytten för med sig planeras också att användas till att skapa fler platser i grundsärskolan och en särskild undervisningsgrupp, vilket det finns ett stort behov av i kommunen för att möta elevers behov.

Beslutet är grundligt utrett, där hänsyn har tagits till olika målgruppers perspektiv genom fokusgrupper och analys av sökmönster i samband med skolval. Den analysen har visat att många elever i Tallbohovskolans närområde redan idag söker sig till andra skolor.

–Självklart kan det vara besvärligt för de elever som nu går på Tallbohovskolan att lämna en välkänd miljö, med kompisar och lärare, men omställningen för att börja på en ny skola behöver inte bli svår, utan kan till och med ge bättre förutsättningar för lärande. Förhoppningsvis kan ett skolbyte även medföra att elever får nya vänner och erfarenheter, säger Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör i Järfälla.

För ytterligare information, kontakta gärna: Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör:

08-580 283 80

barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp