Innehåll

Till minne av Lars Bergstig

Till minne av Lars Bergstig, 83, mångårig Järfällapolitiker och tidigare gruppledare för Liberalerna.

Lars Bergstig

Foto: Mikael Nasberg

Med stor sorg har vi mottagit beskedet att Järfällapolitikern Lars Bergstig hastigt gick bort den 14 mars i år. Våra tankar går till hans familj.

58 år i Järfällapolitiken

Lars Bergstig har varit förtroendevald i Järfälla kommun sedan 1964. Bergstig har varit med och påtagligt bidragit till Järfällas framväxt och utveckling på många områden. Hans första uppdrag var som suppleant i Barnavårdsnämnden 1964. Året efter valdes han som suppleant i Kommunalnämnden, Taxeringsnämnden och Polisnämnden. Under sina 58 år som aktiv i politiken har han haft de flesta politiska uppdrag som har funnit och finns i Järfälla.

Första gången Bergstig blev invald i Kommunfullmäktige var 1967. Sedan dess har medborgarna i Järfälla gett honom sitt förtroende att representera dem i kommunfullmäktige ytterligare 14 gånger och han satt totalt 47 år i kommunfullmäktige. Han har även ett flertal gånger haft uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen i Järfälla.

Lars Bergstig har varit en viktig aktör i framväxten av det Järfälla vi ser idag. 1974-1976 var han ordförande i Skolstyrelsens och var där med och fattade beslut om byggnation av de flesta av de skolor Järfällas barn går i än idag. Han har under decennier varit mycket engagerad i samhällsbyggnad och varit delaktig i att inrätta flera av de naturreservat där många Järfällabor strövat genom åren, och många av de bostäder Järfällas invånare bor i idag. Engagemanget för samhällsbyggnad fortsatte ända in i det sista och han var ordförande i Miljö- och bygglovsnämnden fram till sin bortgång.

Stort intresse för konst och kultur

Lars Bergstig hade ett stort intresse för konst, kultur och kulturarv. Han insåg tidigt vikten av att samordna den kommunala kulturverksamheten, och var också en av initiativtagarna till en motion till Kommunfullmäktige, vilket ledde till att kulturverksamheterna samlades under en gemensam kulturnämnd 1971.

Förutom sin politiska gärning så har Lars också varit väldigt engagerad i hembygdsföreningen i Järfälla under många år. Han var mycket engagerad i kulturfrågor, inte minst kulturmiljövård.

Lars signum var att han alltid satte medborgarna i Järfälla i första rummet och var lättillgänglig för frågor, åsikter och diskussion.

Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på Bergstigs gärning för Järfälla kommun och med stor sorg vi beklagar hans bortgång som innebär en förlust för Järfälla och alla dess medborgare.

Lars Bergstig begravs idag, den 12 april, i Järfälla kyrka.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp