Innehåll

Tillsammans arbetar vi för ökad trygghet i Järfälla

Belysing längs Gamla Enköpingsvägen i Jakobsberg

Bra belysning längs vägar och på torg är viktigt för att öka den upplevda tryggheten.

Vi vill veta hur trygg du som företagare känner dig kring din arbetsplats, i vilken omfattning det finns oro och rädsla för inbrott och risker för skadegörelse. Nu genomför vi en trygghetsundersökning riktad till företagare i Järfälla.

Vi har gett stiftelsen Tryggare Sverige i uppdrag att genomföra en trygghetsundersökning riktad mot företagare i Järfälla. Undersökning skickas ut till alla företag i Järfälla i augusti och tar cirka 5-10 minuter att besvara.­

– Vi ser att trygghetsfrågan är viktig för Järfällas företagare. Det gör att det blir en prioriterad fråga även för oss. Vi i Järfälla kommun kommer aldrig att acceptera att våld existerar vare sig i samhället i stort eller i vår kommun. Genom trygghetsundersökningen vill vi se vilka problem som är störst för att kunna lägga resurser på att motverka rätt saker på rätt ställen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Brottslighet och otrygghet försämrar livskvaliteten och begränsar individers handlingsfrihet. Företagare begränsas och kan inte driva sin verksamhet när personal riskerar att utsättas för hot och våld. Växande utanförskapsområden, ökad narkotikaanvändning, en grövre och mer organiserad brottslighet och stora problem med livskvalitetsbrott i form av exempelvis skadegörelse, nedskräpning och ungdomsgäng som stör ordningen, är några av utmaningarna.

Livskvalitetsbrott är vanligast

– Det vi hittills har sett är att det i stor utsträckning är livskvalitetsbrott som företagare upplever som problem. Det innebär brott eller ordningsstörningar som vi traditionellt sett pratar mycket lite om, såsom nedskräpning, störande körning med bilar och mopeder, påverkade personer som stör ordningen i och omkring verksamheterna, säger Jacob Ämtvall, stiftelsen Tryggare Sverige som är anlitad av Järfälla Näringsliv AB.

Arbetet med trygghetsfrågorna konkretiseras både med fokus på boende, men också kring företagares situation. Dels har kommunen gjort så kallade trygghetsbesiktning i utvalda områden (länk till artikel nedan), dels gör näringslivsbolaget en undersökning om företagarnas situation.

Läs om trygghetsbesiktningar i utvalda områden i Järfälla.

Företags upplevelser och åtgärder

– Att få in företagarnas upplevelser om vad som händer i just deras närområde är viktigt för att kunna se och åtgärda dessa problem, för att ge kommunen den främsta möjligheten att skapa ett bra företagsklimat och en trygg miljö, säger Jacob Ämtvall.

– Vi jobbar även aktivt utifrån vårt beslutade 77-punktsprogram för ökad trygghet i Järfälla. Det finns en nära dialog med polisen och vi har tagit ytterligare steg för att öka närvaron och synligheten av både ordningsvakter, väktare och poliser, allt för att alla som bor, arbetar eller besöker Järfälla ska kunna känna sig trygga, säger Emma Feldman.

Riktad undersökning till företagare

Järfälla Näringsliv AB har anlitat stiftelsen Tryggare Sverige för trygghetsundersökningen riktad till företagare. Om du vill vara säker på att just ditt företag är med i trygghetsundersökningen kan du mejla leif.nyren.k@jarfalla.se.

Frågorna till dig som företagare rör bland annat upplevda problem med brott och ordningsstörningar i företagets närområde som till exempel våldsbrott, skadegörelse, nedskräpning, fortkörning osv. samt oro att utsättas för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs. Vidare ställs ett antal frågor om utsatthet för brott, anmälningsbenägenhet samt konsekvenser av oro och utsatthet.

Resultat konkretiseras i åtgärder

Målet är att få en tydlig bild av företagares erfarenheter av brott och otrygghet och vilka konsekvenserna blir i respektive verksamhet. Totalt innehåller undersökningens ett 30-tal frågor. Genom trygghetsbesiktning, analys av relevant statistik och djupintervjuer med nyckelpersoner kartläggs hur företagare upplever ökad otrygghet. Det blir ett faktaunderlag som sedan kan omvandlas till konkreta handlingsplaner för ett tryggare Järfälla.

– Vi ska titta närmare på just företagarnas situation för att kunna konkretisera det i pågående arbete med kommunens handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Då behöver vi se vilka områden och insatser som behöver prioriteras, säger Leif Nyrén, vice vd på Järfälla Näringsliv AB.

Mer om Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär, utan bakomliggande vinstintresse. Stiftelsen är en aktör inom trygghetsområdet som genom bland annat opinionsbildning ska medverka till att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd samt att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Stiftelsen ska också främja vetenskaplig forskning, praktisk verksamhet och utbildning när det gäller trygghetsfrågor i samhället.

Stiftelsen Tryggare Sverige.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp