Innehåll

Topplacering för Järfälla som cykelkommun

I Cykelfrämjandets granskning Kommunvelometern 2021 placerar sig Järfälla på tredje plats bland landets mellanstora kommuner.

Solrosor i Järfälla.

– Det känns jätteroligt att våra cykelsatsningar får positiva konsekvenser för Järfällas cyklister. Det ger oss ett kvitto på att investeringarna ger resultat och att vi är på rätt väg, säger Joanna Saber, trafikplanerare på Järfälla kommun.

Cykelfrämjandets kommunvelometer 2021 är en studie som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år, det vill säga år 2020. Syftet med studien är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt att belysa områden där det finns potential för förbättringar.

– Vi ser tydligt att det finns ett ökande intresse att cykla ute i kommunen vilket känns väldigt lovande. Under de senaste fyra åren har antalet som cyklat förbi våra mätare i genomsnitt ökat med 29 %. Under året 2020 har även flera rekord slagits på nästan alla cykelmätare, säger Joanna Saber.

Så här poängsattes Järfällas cykelfrämjande insatser

 • Infrastrukturinvesteringar: 9 (genomsnitt bland övriga kommuner: 7)
 • Infrastrukturåtgärder: 10 (genomsnitt : 8)
 • Informations- och marknadsföringsinvesteringar: 10 (genomsnitt: 5)
 • Informations- och marknadsföringsåtgärder: 10 (genomsnitt: 7)
 • Cykelpolitik: 9 (genomsnitt: 7)
 • Uppföljning och mätning: 9 (genomsnitt: 6)
 • Organisatoriska åtgärder: 10 (genomsnitt: 7)

Läs allt om Kommunvelometern på Cykelfrämjandets webbsida

Järfällas cykelfrämjande insatser under 2020

 • Totalt 5,4 kilometer i nya eller upprustade gång- och cykelvägar.
 • Bättre belysning installerades längs 6,4 kilometer gång- och cykelväg
 • Investerat i utökad service i form av en cykelvårdsstation och de nya parkeringsmöjlighterna cykelgarage och cykelboxar.
 • För att öka säkerheten har kommunen klippt häckar och grenar längs Järfällas alla huvudcykelstråk.
 • Marknadsföring och beteendepåverkande informationskampanjer för att uppmuntra till ett ökat antal cyklister.
 • Skapat goda förutsättningar för cykling inom kommunens näringsliv. Järfälla har tillsammans med kommunens fem största arbetsgivare (IKEA, PostNord, SAAB, ICA Maxi och Dahl) arbetat för att skapa möjligheter för anställda till ett ökat antal resor med cykel.
 • Inköp av nya sopsaltningsfordon samt har utökat drift och underhåll vad gäller sopsaltning på kommunens gång- och huvudcykelstråk.

Här förbättrades Järfällas gång- och cykelvägar under 2020

Kallhäll och Stäket

 • Allmänningsvägen: Ny gång- och cykelbana mellan Almarevägen och E18.
 • Kungsängsstråket: Breddad gång- och cykelbana vid Bonäsbadet.
 • Kallhäll station: Breddad gång- och cykelbana mellan Fabriksvägen och Slammertorpsvägen.

Barkarby

 • Norrviksvägen: breddad gång- och cykelbana.

Jakobsberg

 • Vasavägen: Ny gång- och cykelbana mellan Frihetsvägen och Folkungavägen.
 • Blixtvägen: Ny gång- och cykelbana mellan Fölvägen och Daggvägen (blir helt färdigställd i sommar).
 • Viksjöleden: Ny gång- och cykelbana mellan Magnusvägen och Drabantvägen.
 • Hästskovägen: Breddad gång- och cykelbana mellan Galoppvägen och Fölvägen.

Skälby

 • Byleden: Breddad gång- och cykelbana mellan Österdalsvägen och Skälbyvägen (blir helt färdigställd i sommar).
 • Budkavlevägen: Påbörjad ny gång- och cykelbana mellan Skälbyvägen och Flintvägen.

Viksjö

 • Viksjöleden: Breddad gång- och cykelbana mellan Enköpingsvägen och Viksjöledsbron.
 • Idrottsvägen: Ny gång- och cykelbana mellan Andebodavägen och Bruttovägen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp