Innehåll

Trafikverket planerar för att bygga ut E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta

När E4 Förbifart Stockholm öppnar 2030 förändras våra resmönster. Hjulsta trafikplats blir en viktig knutpunkt där trafiken på E4 och E18 möts. Därför planerar Trafikverket att bygga ut E18 mellan Hjulsta och Jakobsberg med fler körfält och öka kapaciteteten vid trafikplats Barkarby.

Byggstart planeras till 2026 och samtliga delar i utbyggnaden beräknas vara klara 2032. Så här ser planerna ut i korthet:

  • Breddning av E18 till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta samt ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplats Barkarby och trafikplats Hjulsta.
  • Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper.
  • Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående.
  • Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar.

Samråd i tidigt skede

Från idag den 10 mars och till och med den 1 april pågår samråd i tidigt skede. Alla handlingar finns att läsa digitalt hos Trafikverket. Handlingar finns också att ta del av hos Järfälla kommuns Servicecenter, Riddarplatsen 5.

Mer information om utbyggnaden av E18 och handlingar till samråd

Frågor

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta Trafikverket som bäst kan svara på dina frågor.

Kontaktuppgifter till Trafikverket

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp