Innehåll

Trähusstrategi ska främja hållbar stadsutveckling

En ny trähusstrategi visar hur trähusbyggande kan främja en hållbar stadsutveckling och skapa inbjudande miljöer som bidrar till att göra Järfälla till en trygg och attraktiv inflyttningskommun.

För att uppnå ett hållbart byggande beaktas ekologiska, ekonomiska, rumsliga och sociala aspekter. Den höga ambitionsnivån på träbyggnaderna skapar förutsättningar för en kombination av god arkitektur och miljöteknik i framkant.

– Trä är ett naturligt byggmaterial som ger behaglig inomhusmiljö. Ny innovativ teknik gör det möjligt att bygga flerfamiljshus i trä med intressant arkitektur och låg energiförbrukning. Jag har drivit frågan i många år och är glad över att strategin nu är på plats, säger Lennart Nilsson (KD), ordförande i innovationsutskottet.

Lägre klimatpåverkan

Forskning visar att byggnadskonstruktioner i trästomme har en lägre klimatpåverkan jämfört med en likvärdig konstruktion i betong. Ett hållbart byggande med fokus på klimatpåverkan vid byggprocesser har därför blivit en prioriterad åtgärd för att uppnå miljö- och klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen.

– Den nya trähusstrategin är den senaste i en rad klimatåtgärder som Alliansen vidtagit under mandatperioden för att minska vårt klimatavtryck. Ett medvetet livscykelperspektiv och ett mer resurseffektivt byggande är viktiga steg för att främja en grön och hållbar stadsutveckling och uppnå målen i miljöplanen, säger Aphram Melki (C), ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Trähusstrategin syftar även till att öka kommunens interna kompetens inom träbyggnation och externt till utvecklingen inom träbyggnation och av andra innovativa klimatsmarta material.

Om trähus i Järfälla

Den sammantagna definitionen av trähus är att stommen ska vara i trä till största delen. Fasaden behöver inte utgöras av trä, dock kan det vara positivt att kommunicera byggnadens material och karaktär genom fasaden.

I Järfälla finns redan flera byggnader i trä, exempelvis Kallhälls pendeltågstation, Herrestaskolan i Barkarbystaden och kedjehus i Vattmyra. I Barkarbystaden har byggande i trä varit ett utvärderingskriterium vilket resulterat i att K2A kommer att uppföra studentlägenheter i trä.

Beslut om att anta trähusstrategin togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 1 februari. Ärendet behandlas slutgiltigt i kommunfullmäktige den 15 februari.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp