Innehåll

Tryggheten röd tråd i Järfällas nya Mål & budget

Budgeten, med namnet ”En samhällsoffensiv för Järfälla”, är framtagen av Socialdemokraterna och Centerpartiet i samverkan med Vänsterpartiet, och beslutades i kommunfullmäktige den 12 december.

En samhällsoffensiv för trygghet

I budgeten är tryggheten den röda tråden. Trygghetsarbetet ska genomsyra samtliga delar av kommunens ansvarsområden, exempelvis skolan, fritidsaktiviteter, gator och torg samt i miljö- och klimatarbetet.

– Vi tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågan och ska mobilisera hela Järfälla för att möta de problem som Järfällaborna upplever i sin vardag. I budgeten värnar vi personalen i skolan och äldreomsorg, ökar stöden till de eleverna med tuffast förutsättningar, höjer anslagen för arbetsmarknadsinsatser och skapar bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter. Samtidigt fortsätter vi det brottsbekämpande arbetet genom bland annat ordningsvakter och andra insatser i dialog med polisen, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kommunen har ett viktigt ansvar att förebygga brottslighet och bryta utanförskap. Särskilt fokus kommer riktas på att förbättra livsvillkoren för Järfällas barn samt att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen.

– För att lyckas med att öka tryggheten på gator och torg krävs en tydlig samhällsnärvaro i kommunens alla delar. I budget för 2023 avsätter vi medel för att införa mobila trygghetsteam med både väktare och sociala insatser. Vi ska organisera kommunen för att öka det brottsbekämpande arbetet, bryta segregationen och nå målet om inga utsatta områden i Järfälla senast 2032, säger Aphram Melki (C), kommunalråd.

Grön omställning och hållbar utveckling

För att Järfällaborna ska känna trygghet inför framtiden görs det i budgeten flera insatser för att kommunen fortsatt ska ligga i framkant inom hållbar utveckling.

– Det handlar bland annat om att arbeta för en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning och hushålla med mark, vatten och naturresurser. Under det kommande året ska området kring Björkebyskolan saneras färdigt. Vidare ska fler naturområden skyddas, i ett första steg Hästa klack. En cirkulär ekonomi och en grön tillväxt ska främjas, med fler gröna företag och gröna jobb. Implementeringen av koldioxidbudgeten ska påbörjas, säger Aphram Melki.

Ansvarsfull ekonomi i en osäker tid

Järfälla fortsätter att jobba för en ansvarsfull ekonomisk politik där medborgarnas pengar ska förvaltas med en budget i balans. Även om 2023 kommer att vara ett tufft ekonomiskt år kan kommunen klara sina mål och uppdrag genom att prioritera rätt.

– Med tanke på det tuffa läget i omvärlden krävs en budget som tar situationen på stort allvar, som gör tydliga prioriteringar och som innehåller olika lösningar för de problem som ligger framför oss. Järfälla ska vara en kommun i framkant och vi ska bättre ta tillvara på de många möjligheter som finns för ökad trygghet, jämlikhet och frihet för invånarna, säger Eva Ullberg.

Läs hela budgeten här Pdf, 924.2 kB.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp