Innehåll

Trygghet och studiero har ökat i Järfälla!

Lärare och elever inteagerar i skolan

Eleverna tycker att de känner sig trygga och har bra studiero i skolan

Varje år genomför vi en undersökning för att få veta vad föräldrar och eleverna tycker om sin skola. De senaste resultaten visar på en ökad trygghet och studiero.

Siffrorna som nämns i texten är kommunövergripande. Årets resultat för respektive skola kommer att publiceras på vår webbplats i slutet av november.

Det är viktigt för oss att få veta vad du som förälder anser om våra verksamheter, men också vad eleverna själva tycker om den skola de går i. Vi genomför därför en årlig attitydundersökning, riktad till alla elever i skolan och föräldrar som har barn i fritidshem, förskola och skola.

Resultaten visar på en positiv utveckling inom många områden i förskolan, fritidshemmen och skolan. Särskilt kan vi se det när det gäller trygghet och studiero. Det är speciellt trygghet som sticker ut, där fler än 9 av 10 föräldrar och elever tycker det är tryggt i våra verksamheter.

Både föräldrar och elever tycker att det finns trygghet

Att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna ha studiero, vilket i sin tur ger bättre villkor för lärandet.
I årets mätning uppger fler än 9 av 10 föräldrar och elever att det är tryggt i våra verksamheter överlag.

Fler elever än föräldrar upplever att det finns studiero i skolan

Fler elever upplever att de har studiero jämfört med förra året. 83% av eleverna angav i årets enkät att de upplever studiero, vilket är en ökning från förra årets resultat som låg på 71%.

När det gäller andelen föräldrar som anser att barnen har studiero i skolan är den förhållandevis låg, även
om den har ökat till 65%. Det är en ökning med 10% från föregående års mätning (59%).

Totalt har upplevelsen av både trygghet och studiero ökat från 82% till 88%.

— Jag är stolt över det arbete våra skolor gjort för att eleverna ska känna trygghet och studiero. Och det är glädjande att andelen elever som känner så har ökat. Men självklart siktar vi på att alla elever ska känna likadant. Så vi kommer att fortsätta att jobba på att det ska bli ännu bättre i dialog med skolor, föräldrar och elever, säger Nikoletta Jozsa, ordförande för Barn- och ungdomsnämnden.

Lärande och stöd för att nå målen

Vad tycker då föräldrarna om hur barnens lärande utvecklas i våra verksamheter?9 av 10 föräldrar upplever att barnen stimuleras till lärande i förskolan och fritidshemmen. När det gäller skolan är det dock färre föräldrar som anser det, men det är fortfarande fler än 8 av 10 som är nöjda. När det gäller eleverna är det
fler än 9 av 10 elever som upplever att de vet vad de ska kunna för att nå målen och att de får tillräckligt med hjälp och stöd av skolan för att klara det.

Arbetet med fritidshemmens kvalitet har gett resultat

Värt att nämna är den positiva trend vi kan se i attityderna till fritidshemmen, både bland föräldrar och elever, då 9 av 10 tycker att fritidshemmen är både en trygg och lärande verksamhet.

— Det är glädjande att vi ser resultat av vårt arbete med att utveckla fritidshemmen som en pedagogisk verksamhet. Det är ett prioriterat område för Järfälla kommun, och våra rektorer har jobbat målmedvetet med att förbättra kvaliteten, säger Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp