Innehåll

SFI-läraren Anna Sennmalm och hennes elever i vårdsvenska på Järfälla Lärcentrum.

SFI-läraren Anna Sennmalm och hennes elever i vårdsvenska på Järfälla Lärcentrum.

Trygg språkmiljö för brukarnas bästa

Bemanning, rollator, lyft, anhörig, empati, äldreomsorg, skröplig och sinne för humor. Det pågår lektion i vårdsvenska på Järfälla Lärcentrum, kommunens egen vuxenutbildning. 

Här får en grupp utrikesfödda medarbetare i hemtjänsten möjlighet att utveckla sina språkkunskaper på betald arbetstid, en halvdag i veckan under två terminer.

Kursen i vårdsvenska är ett av tre språkprojekt som startades i höstas av socialförvaltningen tillsammans med Järfälla Lärcentrum. Det andra projektet innebär att nio språkhandledare, en på varje vård- och omsorgsboende, har utbildats för att kunna stötta sina arbetskamrater i svenska språket. Det tredje projektet, som avslutades i julas, var en utbildning för chefer i hur de kan leda språkutvecklande arbetssätt i sina verksamheter.

– Det handlar om skräddarsydda utbildningar enligt verksamheternas behov. Genom att satsa på språkutveckling kan vi tillsammans öka tryggheten, trivseln och kvalitén på arbetsplatserna samtidigt som rekryteringsbasen ökar, säger Madeleine Mjöberg, rektor på Järfälla Lärcentrum.

Olof Bjuggstam, undersköterska och språkhandledare på Ekens vård- och omsorgsboende.

Olof Bjuggstam, undersköterska och språkhandledare på Ekens vård- och omsorgsboende.

Olof
Bjuggstam, undersköterska och språkhandledare på Ekens vård- och omsorgsboende.

Olof Bjuggstam, undersköterska och språkhandledare på Ekens vård- och omsorgsboende.

En av språkhandledarna som utbildats är Olof Bjuggstam, undersköterska på en demensavdelning på Ekens vård- och omsorgsboende i Kallhäll, en arbetsplats där många medarbetare har ett annat modersmål än svenska.

– Jag tycker det är viktigt att ha en trygg arbetsplats, där man är med i arbetsgemenskapen och får vara sig själv, där ingen sitter tyst utan där alla vågar prata och där språket inte är en begränsning. En trygg språkmiljö är en trygg arbetsmiljö, menar han.

Olof betonar att han inte är någon språklärare. Han har redan ett jobb. Däremot har han ett särskilt ansvar för att driva språkutveckling på Eken. Detta kan handla om allt från att stötta kollegorna i dokumentation till att peppa någon att våga ta ett telefonsamtal med en anhörig.

Anneli Lagerberg, avdelningschef på socialförvaltningen, är positiv till samarbetet med Järfälla Lärcentrum:

– Vi vill underlätta för medarbetarna att lyckas med sin kompetensutveckling, och det faktum att både språkprojekten och äldreomsorgslyftet sker i nära samarbete mellan förvaltningarna i vår kommun är en verklig framgångsfaktor. Det möjliggör innovativa, lokala lösningar som gör skillnad.

Språkprojekten pågår fram till sommarlovet och ska därefter utvärderas.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp