Gå direkt till sidans innehåll

2020-02-04

Trygg vård och omsorg för äldre efter sjukhusvistelse

Under 2019 har ett samverkansprojekt mellan Järfälla kommun, Danderyds sjukhus, Jakobsbergsgeriatriken, Barkarby vårdcentral och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågått. Uppdraget kom från Järfälla kommunfullmäktige och syftet med projektet är att öka livskvaliteten för multisjuka och äldre.

- Projektet innebär en bättre samverkan mellan Region Stockholms sjukvårdsansvar och det kommunala ansvaret för omsorgen i hemmet. Jag hoppas att detta ska leda till att en sjuk äldre ska känna större trygghet när man kommer hem till Järfälla efter vård på sjukhus, säger Lennart Nilsson, ordförande i äldrenämnden (KD).

Varje månad vårdas äldre Järfällabor på sjukhus. När vårdbehovet förändras och istället kan tillgodoses i hemmet är det dags att förbereda för hemgång. Att lämna sjukhuset i en skör period av livet är en situation som både för den äldre och närstående kan väcka såväl frågor, som oro inför hur det nu ska bli.

För att underlätta den här processen har broschyren ”Vård och omsorg i hemmet efter sjukhusvistelse” tagits fram. Syftet är att det ska bli tydligt för den äldre hur vård och omsorg i hemmet planeras och genomförs efter att denne lämnat sjukhuset. Både den äldre och dennes närstående ska kunna känna sig trygga och informerade.

Om du vill ta del av broschyren är du välkommen till Järfälla kommuns servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.

Upp