Innehåll

Undersökning: Hur reser du?

Hjälp oss att ta reda på hur Järfällabor helst tar sig fram genom att svara på en kort resevaneundersökning.

Järfälla kommun vill bli en klimatneutral kommun år 2030. För detta krävs ett aktivt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Ungefär 80 % av de totala utsläppen kommer från transportsektorn i Järfälla. För att jobba vidare med att minska utsläppen gör vi nu en resvaneundersökning för att kartlägga hur Järfällaborna helst tar sig fram.

Dina svar behandlas anonymt och under sekretessförbindelser. Du som deltar i undersökningen har möjlighet att vinna reflexvästar och andra cykeltillbehör. Glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter vid svarstillfället.

Tack så mycket för din hjälp!

Hitta undersökningen här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp