Gå direkt till sidans innehåll

2019-06-27

Under sommaren spränger vi för Veddestabron

Under perioden 28/6 - 2/8 kommer vi att spränga vardagar för Veddestabron.

Sprängningarna sker vid arbetsområdet norr om Riddermark bil, mellan Veddestavägen och Mälarbanan/E18. På kartan nedan är området markerat med gult.

Gulmarkerat visar var vi spränger för Veddestabron under sommaren, 28/6-2/8.

Om du upplever att du blir störd

Vår bedömning är att ljudet kommer att påverka omgivningen i liten skala. Om du upplever att du blir störd är du välkommen att kontakta Järfälla kommuns servicecenter via telefon: 08-580 285 00 eller e-post: kontakt@jarfalla.se

Mer information

Du kan läsa mer om Veddestabron och se visionsbilder här

Upp