Gå direkt till sidans innehåll

2020-03-10

Undvik onödiga besök för att skydda de mest sårbara

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen och har därför höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Om du uppvisar symtom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177.

Har du frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats


Upp