Innehåll

Ungdomars poesi - ett ljus i mörkret

Poesipromenaden invigdes den 15 december av kommunalrådet Aphram Melki (C).

Utemiljön på Lilla Ulvsättra är nu upplyst med dikter skrivna av ungdomar boende i området. Den lysande poesin är ett samarbete mellan Järfälla kommun och Järfällahus som ett led i arbetet för ökad trygghet.

Poesiutställningen är resultatet från en tidigare workshop som hölls på Järfällahus mötesplats T8an, där boende i området bjöds in att vara med och skapa dikter. Ungdomarna fick välja mellan att skriva på fri hand eller använda sig av olika metoder för att skapa poesi. Bland annat användes metoden black-out-poetry, som är att ta en färdig text, välja ut de ord som tilltalar en, som sticker ut, och skapa poesi av orden. På workshopen fanns också möjlighet att använda kylskåpspoesi, som är magneter med ord att bygga texter av.

-De här metoderna gjorde det mindre pretentiöst och lättare att skriva, säger Gabriel Kasto, områdesutvecklare på Järfällahus. Ungdomarna som deltog insåg att poesi inte behöver vara så svårt. Samtidigt fick de insikter om sig själva genom skrivandet.

Deltagarna skapade korta, koncentrerade dikter som trycktes på ett trettiotal ljusskyltar som sedan monterades på lyktstolpar. Poesipromenaden invigdes den 15 december av kommunalrådet Aphram Melki (C) och löper som en krans runt hela Termovägen. Du kan se poesipromenaden nu under vintern fram till månadsskiftet februari-mars.

Skyltarna med poesin är monterade runt Termovägen
Poesin finns monterade på lyktstolpar och står som ett pärlband runt Termovägen.
För att ta fram poesin användes bland annat black-out-poetry och kylskåpspoesi.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp