Innehåll

Ung företagsamhet skapar utbyte mellan generationer

Att som företagare engagera sig som rådgivare till gymnasieelever och deras UF-företag är en fantastisk möjlighet för båda parter. –Det är ett samarbete som kan skapa värde på lång sikt, säger Lena Landberg Lillqvist, UF-samordnare på Järfälla gymnasium.

På Järfälla gymnasium kan elever som läser årskurs tre på ekonomiprogrammet gå kursen Entreprenörskap och företagande och få möjlighet att starta upp och driva ett eget UF-företag. UF står för Ung Företagsamhet och är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation inom den globala organisationen Junior Achievement. Kursen ger ungdomarna möjlighet att ta fram en egen idé, skapa en affärsplan och under resans gång lära sig knyta kontakter, skapa nätverk, ta plats och våga presentera sin idé för vem som helst, när som helst.

Ett UF-år är sig aldrig likt

Lena Landberg Lillqvist, omtyckt lärare och UF-samordnare på Järfälla gymnasium, berättar att det aldrig på förhand går att förutspå hur ett UF-år kommer att se ut - vare sig för en hel grupp eller en enskild individ. Det enda hon med säkerhet vet är att alla elever kommer att utvecklas enormt.

– Det händer så otroligt mycket med varje person i ett UF-företag. Elever som är blyga och tysta i början, har plötsligt klivit ur den bubblan och konstaterar under våren, precis innan de tar studenten, att de vuxit något oerhört av att vara UF-elever. Framför allt inombords. Det är det absolut roligaste för mig som UF-lärare, berättar Lena Landberg Lillqvist.

Engagera dig som rådgivare

Ett krav inom UF-kursen är att varje företag måste ha minst en rådgivare som kan bidra med erfarenhet och kompetens från arbetslivet. Där är det upp till UF-företagen själva att söka upp och presentera sig själva och sin idé för potentiella rådgivare. Samarbetet är menat som ett långsiktigt sådant och brukar göra väldigt gott för både elever och företagare.

– För studenterna ger samarbetet värdefulla nätverk av vuxna med nischad kompetens. De lär känna personer som varken är i skolans värld eller en nära anhörig och som kan visa sig vara guld värt i elevernas fortsatta arbetskarriärer. Nätverket kan eleverna använda för att prata utbildning och utvecklas mot sina egna individuella mål, säger Lena Landberg Lillqvist.

Positiva följdeffekter för alla

Som företagare kanske du inte tänker på de här mjuka värdena när du går in i uppdraget som rådgivare. Du är kanske inställd på att förmedla kunskap, men istället vinner du någonting i den personliga relationen som gör att ni kanske tar en fika längre fram. Eller så får du en dag ett telefonsamtal där eleven berättar att hen just kom in på den där skolan.

– När du kliver in i rollen som rådgivare bygger du en personlig relation där du kan förmedla vikten av fortbildning för återväxt inom den bransch du arbetar inom. Självklart får du även möjligheten att rekrytera ungdomarna som semestervikarier, berättar Lena Landberg Lillqvist.

Vad kan dagens företagare lära sig av yngre entreprenörer?

– Eftersom jag arbetat så länge ser jag att olika generationer har olika krav på arbetsmarknaden. Vad som är viktigt för ungdomarna när de tar anställning förändras ständigt. En arbetsgivare som vill vara just en attraktiv arbetsgivare i framtiden och lyckas med att rekrytera nyutexaminerade studenter, behöver möta de ungas behov, säger Lena Landberg Lillqvist.

SM-final i Göteborg

I våras tog sig UF-företaget Preloved Plastic från Järfälla gymnasium hela vägen till SM-finalen i Göteborg. Finaldagarna var en fantastisk upplevelse för eleverna. SM-finalen brukar användas som en morot i undervisningen förklarar Lena Landberg Lillqvist.

– Det är väldigt roligt. Eleverna hade en tydlig målbild och kunde se vad de behövde utveckla under resans gång. Det är en enorm upplevelse att vara med om en UF-final. Vi ser verkligen lyckan hos eleverna. Alla ungdomar är oerhört stolta över den resa de gjort och den resan önskar jag att alla unga får uppleva. Det gäller att försöka förmedla den målbilden vid början av ett UF-år. Jag brukar inleda med att säga “Jag gillar att gå på fest, gör ni?” för att verkligen förmedla känslan av en UF-final, berättar Lena Landberg Lillqvist.

Vill du bli rådgivare åt ett UF-företag?

Hör av dig till Lena Landberg Lillqvist på Järfälla gymnasium så får du veta mer om hur du går tillväga.

lena.landberg.lillqvist@jarfalla.se

070-002 40 34

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp