Innehåll

Utbildning: Anbudsskola och fördjupning LOU

Ett av Järfälla kommuns prioriterade områden i näringslivsstrategin är att utveckla och ytterligare förbättra upphandlingsprocessen för företagare.

Vi får regelbundet synpunkter och frågor av företagare om upphandling och att lämna anbud. Ett mål vi har är att öka andelen lokala anbud och därför är det viktigt att vi hjälper och stöttar dig som lokal företagare.

Fördjupning i Lagen om offentlig upphandling, LOU

Vill du lära dig mer om lag om offentlig upphandling? Järfälla och Upplands-Bro kommuner erbjuder företagare en utbildning där vi fördjupar oss i de för anbudsgivarna viktigaste kapitlen i lagen.

Tid och plats för utbildning i LOU

Tid: 16 mars kl. 16:30 – 18:00 (sista anmälningsdag är den 9 mars)

Plats: Järfällasalen, kommunhuset Jakobsberg, Vasaplatsen 11.

Anbudsskola

Vill du öka dina möjligheter att vinna upphandlingar och därigenom få avtal med kommunen? Kom då till vår anbudsskola som vi kommer att hålla vid tre tillfällen under oktober månad. Anbudsskola ska ge dig som företagare smarta tips och information på hur du kan utvecklas som anbudsgivare samt ge dig en ökad förståelse för de krav som kommunen ställer i upphandlingar.

Tid och plats för anbudsskola

Tid: 27 april kl. 16:30 – 18:30 (sista anmälningsdag är den 20 april)

Det blir även ett tillfälle i oktober, men datum är inte klart för detta ännu.

Plats: Järfällasalen, kommunhuset Jakobsberg, Vasaplatsen 11.

Anmälan

Anmälan sker på mejl till Kerstin Svensson, inköps- och upphandlingsstrateg i Järfälla kommun, kerstin.m.svensson@jarfalla.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp