Innehåll

Våld i relationen är aldrig ok – här finns hjälp

Socialtjänsten hjälper barn, vuxna och familjer som upplever våld hemma eller i en nära relation. Också du som utsätter andra eller som är orolig för någon kan kontakta oss.

Om du är utsatt för våld

Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du som drabbas är inte ensam och det finns stöd att få i kommunen. Kontakta socialtjänsten för råd och stöd: 08-580 285 00.

Relationsvåldsmottagningen

Relationsvåldsmottagningen erbjuder stödjande och bearbetande samtal och rådgivning kring din situation. Kontakten är kostnadsfri. Du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt. Ring 08-580 245 50.

Relationsvåldsmottagningens webbplats

Mer stöd - om du är utsatt för våld

Är du orolig för någon?

Våld har många former men är alltid fel. Du kan göra skillnad genom att bryta tystnaden. Ring Relationsvåldsmottagningen eller Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon: 020-50 50 50.

Kvinnofridslinjens webbplats

Om ett barn far illa

Om du är orolig för att ett barn inte har det bra, utsätts för våld eller bevittnar våld hemma, kontakta socialtjänsten. Du behöver inte ha några bevis. Vi tar din oro på allvar och undersöker hur barnet har det.

Anmäl oro för ett barn

Har du svårt att kontrollera din ilska?

Även du som gör någon illa kan kontakta Relationsvåldsmottagningen. Du får verktyg att ändra tankar och beteende och hitta alternativ till våld. Kontakten är kostnadsfri. Du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt.

Kontakta Relationsvåldsmottagningen

Välj att sluta - telefonlinje

En månad fri från våld nordväst

Under hela november har Järfälla och nordvästkommunerna deltagit i En månad fri från våld - en serie digitala föreläsningar där anställda får lära sig mer om att upptäcka, agera och förebygga våld.

Järfällas anställda erbjuds kontinuerligt olika utbildningar i att upptäcka och agera mot våld.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp