Innehåll

Välkommen till Å-rummet i Barkarby­

I dag öppnar Å-rummet i Barkarbystaden – ett långsträckt och trivsamt parkområde som boende och besökare i Barkarby kan njuta av. Här finns det gott om möjligheter för umgänge, promenader, träning och avkoppling bland vatten, grönska, trädäck och utegym.

Med Å-rummet satsar Järfälla kommun stort på att öppna upp Bällstaån som nu ringlar fram genom det stora parkområdet som sträcker sig mellan de framväxande kvarteren i Barkarbystaden, under Veddestabron och i närheten av den kommande knutpunkten för kollektivtrafik. Det blir en härlig plats för rekreation och en mötesplats för dig som bor, besöker och arbetar i Barkarby. Här är du omgiven av vatten, grönska, broar, ett stort trädäck, utegym, plats för uteserveringar och fina promenadstråk.

– Å-rummet bjuder på grönska, vatten, broar, stockar, stenar, utegym, ett stort trädäck, plats för uteserveringar och fina promenadstråk för de som bor, besöker och arbetar mitt i den nya stadsdelen. Men Å-rummet är inte bara en vanlig park. Här har vi byggt med stor omsorg och fokus på hållbarhet för att bidra till bättre vattenkvalitet i Bällstaån, främja biologisk mångfald och för att kunna ta hand om skyfallsregn, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Utsikt från Veddestabron över Å-rummet med broar, trädäck och utegym.

Utsikt från Veddestabron över Å-rummet med broar, trädäck och utegym.

Ett projekt med hållbarhet i fokus

Å-rummet är byggt med stor omsorg för att främja biologisk mångfald, hantera skyfallsregn och förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån. För att öppna upp Bällstaån och låta den ringla genom å-fåran i parkområdet, har vi grävt bort 5 400 ton lera. En intressant detalj är att vi renar en stor del av den lera som vi gräver bort, vilket blir både billigare och mer klimatsmart än att transportera bort den. Leran ska senare användas som näringsrik jord i Barkarbystaden och ge liv åt nya växter.

Längs hela å-fåran har vi planterat strandängsmattor och torrängsmattor som inte bara renar vattnet i Bällstaån utan också främjar biologisk mångfald och klarar att svämmas över och hantera höga vattennivåer. För grönska och skugga har träd planterats längs med å-fåran. Dessutom har vi noggrant placerat ut stockar och stenar i å-fåran för att främja djur- och naturliv. De mindre stenarna är av natursten för att att fisken i Bällstaån inte ska skrapa i magen.

– I arbetet med Å-rummet har vi hela tiden haft fokus på hållbarhet, att kunna hantera höga vattenflöden, uppnå miljökvalitetsnormer för vatten och samtidigt bygga en plats som är estetiskt tilltalande och bjuder in till aktivitet och möten mellan människor, säger Toni Chmielewski, projektchef Barkarbystaden.

Så hittar du hit

Plats: Landåstråket, mitt emot Bällstaågatan 18 i Barkarbystaden.

Å-rummet med utegymmet i bakgrunden.

Å-rummet med utegymmet i bakgrunden.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp