Innehåll

Varför fick jag denna skolplacering?

Flicka tittar på laptop

Nu har de första beskeden om skolplacering skickats ut. Nu är det många som undrar över varför de fick en viss placering. Vi följer närhetsprincipen, och hur den fungerar kan du läsa om under frågor och svar.

I april beräknas alla elever ha fått ett beslut om skolplacering. Placeringarna är än så länge preliminära och reservplatser kan uppstå under våren och ända fram till i höst.

Frågor och svar om skolvalet


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp