Innehåll

Var försiktig i värmen

Det väntas bli höga temperaturer under helgen. Här kan du läsa viktiga tips från Krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter) och kom ihåg att ge lite extra uppmärksamhet till nära och kära som har svårt att hantera hettan på egen hand.

Här nedan kommer tips från Krisinformation.se

 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen
  Risken för hälsoproblem ökar när temperaturen stiger inomhus. När temperaturen utomhus når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd ökar riskerna påtagligt.
 • Drick mer vatten
  Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
 • Ät lite mer salt
  Lite extra salt på maten kan vara bra för att ersätta det salt du förlorar när du svettas mer än vanligt.
 • Ordna en sval miljö
  Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • Svalka dig
  En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Ta det lugnt
  Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Var uppmärksam på kroppens varningssignaler
  Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.
 • Förvara läkemedel rätt
  Vissa mediciner ska förvaras svalare än 25 grader eller i kylskåp. Läs instruktionerna på förpackningen. Du kan alltid fråga på ett apotek om förvaring av läkemedel. Du kan också ringa tillLäkemedelsupplysningen.
 • Lämna inte handsprit i bilen
  Handsprit innehåller alkohol och är mycket brandfarligt. Avångningen i handspriten ökar när temperaturen stiger. Detta i kombination med en gnista eller låga kan orsaka en brand. Gnistor kan uppstå när man till exempel öppnar eller stänger bildörrar.
 • Ökad risk för bränder och elstörningar
  Vid värmebölja ökar brandrisken. Släckningsarbete och räddning kan kräva stora resurser och bränderna orsakar i sig utsläpp av sot och gaser. Höga temperaturer ökar tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel, och risken för matförgiftning ökar. Belastningen på elförsörjningen ökar också vid höga temperaturer eftersom kraftverk och serverhallar måste kylas. Vid extrem hetta drabbas järnvägsspår av så kallade solkurvor.

Källor: 1177, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut och Socialstyrelsen.

Läs mer på Krisinformation.se

Läs varningar och meddelanden från SMHI

Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp