Innehåll

Världstoalettdagen: Spola bara ner rätt saker

Toalettpapper, hushållspapper och tops.

På den internationella världstoalettdagen vill FN uppmärksamma varför toaletter och sanitet är så viktigt. Vi vill samtidigt påminna dig om att ta hand om våra avlopp och att det som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

Idag den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Syftet med dagen är att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling. I samband med det bedriver Svenskt Vatten en kampanj mot att avloppen används som sopnedkast.

Vi vill påminna om att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs (även andra kroppvätskor går bra) och toalettpapper. Våtservetter, hår, bomullspinnar eller tamponger är avfall som ska slängas i soppåsen.

Avfall som slängs i toaletten kan ställa till problem för Järfälla och landets övriga kommuner. Skräp i toaletten kan orsaka stopp i ditt avlopp eller i ledningsnät och pumpar. När det blir stopp kan det leda till översvämningar i källare, på ledningsnätet och i reningsverken, vilket i sin tur kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

Om vi bara spolar ner rätt saker så skulle det bidra till många miljövinster. Förutom att avfallet kommer till större nytta i rätt process blir det mindre skräp i havet, färre orenade utsläpp i sjöar och vattendrag.

Tack för din hjälp!

Läs mer på WaterAid.org

En enkel checklista

  • Spola bara ner kiss, bajs, andra kroppsvätskor och toalettpapper i toaletten. Kom ihåg att det bara är toalettpapper som är tillverkat för att lösas upp snabbt..
  • Förvara gärna en papperskorg i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp