Gå direkt till sidans innehåll

2019-03-27

Var uppmärksam på oseriösa hantverkare

Liksom tidigare år dyker det upp kring­resande personer i Järfälla som erbjuder sig att utföra anläggnings­arbeten och arbeten på tomt­mark. Dessa personers bosätt­ningar i kommunen medför ökade problem med ned­skräpning och höga kostnader för städ­ning.

De kringresande hantverk­arna erbjuder tjänster inom renovering, takarbeten, trädgårds­skötsel, asfalts­läggning och stenarbeten. Försäljningen sker via dörr­knackning. Verksamheten är mycket tveksam liksom deras företag och kvalitet i arbetet. Ofta försvinner de med pengarna innan uppdraget är slutfört. De lämnar inga garantier och har inga registrerade företag. Vid en eventuell tvist är det svårt att få rätt.

Ett bra sätt att göra det mindre attraktivt för dem att etablera sig här, är att inte köpa deras tjänster.

Ned­skräpning dyr för kommunen

De kringresande hant­verkarna innebär dessutom stora olägenheter för kommunen eftersom de lämnar stora mängder sopor och avfall efter sig när de reser vidare. Avfallet kan bestå av allt från gamla kyl­skåp till avfall från an­läggnings­arbeten, till exempel uppbruten asfalt. Det har också förekommit att camparna förorenat dag­vattnet genom att hälla ut sitt tvätt­vatten i kommunens dag­vattennät. Varje år kostar av­hysningarna kommunen mycket pengar för bland annat avspärrningar, sanering, om­händertagande och skrotning av fordon som lämnats kvar. Många gånger lämnas också miljö­farligt avfall som måste sorteras, vilket är väldigt kostsamt.

Så agerar Järfälla kommun

Att bosätta sig olovligen på kommunens mark är inte tillåtet. För att förhindra detta tar kommunen kontakt med polis eller kronofogden för att få hjälp med en eventuell avhysning.

Kommunen kan endast förhindra detta på sin egen mark. Sker den olovliga bosättningen på någon annans mark än kommunen, är det upp till markägaren att agera.

Att campa olovligen på kommunens mark är "egen­mäktigt förfarande". Kommunen måste se till att personerna identifieras med hjälp av polisen. Därefter ansöker kommunen om avhysning av personerna hos kronofogden. Med hjälp av utslaget kan kronofogden sedan med polisens hjälp genomföra avhysningen.

Råd från Polisen

Så undviker du att bli lurad

Upp