Innehåll

Veddestabron är öppen för trafik

Tisdagen den 21 juni öppnade Veddestabron för trafik. Veddestabron går över E18 och Mälarbanan och knyter samman Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta på ett helt nytt sätt.


Veddestabron är 530 meter lång, 28 meter bred och har ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning.

Veddestabron sträcker sig över E18 och järnvägsspåren, mellan Enköpingsvägen i Barkarbystaden och Veddestavägen i Barkarby, vid pendeltågsstationens norra ände och kommer att knyta ihop Järfälla på ett helt nytt sätt. Bron blir en ny led för mycket av den trafik som idag går över Barkarbybron. För dig som bor, arbetar och/eller besöker området kommer Veddestabron att innebära en klar förbättring i infrastrukturen och det kommer att bli enklare för dig att ta dig fram.

Busstrafik på Veddestabron

Det finns ett körfält i vardera riktning på Veddestabron som är avsett för busstrafik. Fredagen den 24 juni byter SL till sommartidtabell. Från och med då kommer busslinjerna 518, 550, 590 och 178 att trafikera Veddestabron och stanna på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Från och med höstens tidtabell kommer BRT-linjen, linje 175, att förlängas till Barkarby station. Linje 175 trafikerar då Veddestabron och stannar på den nya hållplatsen ”Barkarby station Övre”.

Nedgång för gång­trafikanter från Veddestabron till pendeltåget kommer att öppna i samband med att tunnelbanan tas i trafik 2026.

Barkarbybron

Barkarbybron kommer fortsatt att vara öppen för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Under hösten 2022 utvärderas trafikflödet i området och Barkarbybrons framtid som led för biltrafik.

Mer information om Veddestabron och utvecklingen kring bron finns att läsa här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp