Gå direkt till sidans innehåll

2020-03-13

Veddestabron tar form

Nu är den första delen av Veddestabron i Barkarby på plats.

Den första brodelen, som är en stålkonstruktion, har skjutits ut till den första bropelaren. Under våren fortsätter man att skjuta ut övriga brodelar.

Arbetet med Veddestabron går framåt. I början av mars sköt Trafikverket ut den första delen av bron till den första bropelaren. I slutet av mars planerar man att skjuta ut nästa del till nästa bropelare och under våren fortsätter man med övriga delar. De brodelar som skjuts ut består av stålkonstruktioner. När de är på plats gjuter man en betongkonstruktion runt dem för att färdigställa bron. Bron kompletteras sen med bland annat räcken, belysning och busshållplatser.

Veddestabron blir 30 meter bred, 530 meter lång och får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning samt gång- och cykelväg i vardera riktning. Sommaren 2022 räknar vi med att Veddestabron öppnar för motorfordon, gång- och cykeltrafikanter.

Från Veddestabron blir det så småningom entré till den nya kollektivtrafiknoden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

Om Veddestabron

Veddestabron byggs över Mälarbanan och E18 och kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. För dig som bor, jobbar eller besöker Barkarby kommer Veddestabron innebära bättre och smidigare framkomlighet.

Läs mer om Veddestabron

Brodelarna består av stålkonstruktioner. När de är på plats gjuter man en betongkonstruktion runt dem för att färdigställa bron. Bron kompletteras sen med räcken, belysning och busshållplatser.

Visionsbild över Veddestabron. Vy från Barkarbystaden och E18 mot Barkarby och entrén till den nya kollektivtrafik­knutpunkten med tunnelbana, bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. Nuvarande entré till pendeltåget vid Barkarbybron blir kvar och pendeltåget får två nedgångar, en i vardera ände av perrongen. (Visionsbild: &Rundquist)

Upp