Gå direkt till sidans innehåll

2020-03-17

Veddesta industriområde förvandlas till stad i Barkarby

Nu börjar Järfälla kommun förvandlingen av Veddesta industriområde i Barkarby. På måndagen beslutade kommunstyrelsen om två detaljplaner. De omfattar 22 kvarter som ska utvecklas till en upplevelserik blandstad granne med en av regionens starkaste noder för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning.

Visionsbild över hur industriområdet i Veddesta kan komma att utvecklas till stadsmiljö med kontorsläge, hotell, kommersiella lokaler, skidspår inomhus och bostäder - granne med Stockholms nya kollektivtrafiknod med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg. (Visionsbild: AIX Arkitekter)

Detajplanerna som kommunstyrelsen nu har godkänt för antagande har förändrats sedan det första planförslaget för att så långt möjligt tillgodose önskemål från boende i villa­området i närheten. De främsta förändringar som gjorts är:

 • alla bilkopplingar till villaområdet har tagits bort
 • byggrätter inom parkremsan intill villorna är borttagna
 • höjden på bebyggelsen närmast villaområdet har gått ner från högst 7 våningar till högst 5 våningar
 • biltrafik på Ekonomivägen är möjlig, men endast enkelriktad.
 • längs med Ekonomivägen blir det också möjligt med regionalt gång- och cykelstråk.

Upplevelserik blandstad

De två antagna detaljplanerna i Barkarby möjliggör en upplevelserik och dynamisk blandstad och omfattar

 • 22 kvarter med byggnader som varierar mellan två och 32 våningar
 • skidanläggning inomhus med 1,25 km skidspår
 • kontor
 • hotell
 • 35 000 kvm verksamhetslokaler
 • 2 600 bostäder
 • två förskolor
 • parker och torg
 • ny bussterminal i anslutning till ny entré vid Barkarby station
 • ny entré till pendeltåg
 • tunnelbanestation med två entréer till framtida tunnelbanan.

– Det är glädjande att vi nu antar de två första detaljplanerna och kan börja omvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika platser. Området kommer att ha ett fantastiskt läge granne med Stockholmregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Flera byggaktörer har långt framskridna planer för att utveckla området tillsammans med Järfälla kommun.

 • Veidekke äger fastigheter i planområdet och planerar för sju kvarter med 1 200 bostäder och kommersiella lokaler.
 • Sagax äger fastigheter och planerar för två kvarter för kontor, hotell och bostäder.
 • Serneke har ett markanvisningsavtal för sex kvarter och planerar för Stockholms första skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning, kommersiella lokaler och bostäder.
 • Tricoreal har ett intentionsavtal om markanvisning och planerar för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder.
 • Järfälla planerar för markanvisningar av sju kvarter med start 2020.
Upp