Gå direkt till sidans innehåll

2019-09-10

Vem, eller vilka, nominerar du till Miljöstipendiet?

Vet du någon i Järfälla som har gjort en miljöinsats utöver det vanliga? Järfälla kommun delar varje år ut ett miljöstipendium till någon person eller grupp, företag, förening eller organisation som är verksam inom kommunen och har utmärkt sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö.

Miljöstipendiet syftar till att uppmärksamma och uppmuntra arbete inom områdena miljö, hälsa och naturskydd samt insatser för en hållbar utveckling inom Järfälla kommun. Stipendiet kan delas ut till enskilda personer föreningar organisationer eller företag som är verksamma inom kommunen.

Förslag till stipendiet kan lämnas av enskilda personer, föreningar organisationer eller företag. Kom med förslag till kandidater för miljöstipendiet. Vi behöver få veta namn, e-postadress och telefonnummer till stipendiaten samt en beskrivning av miljöinsatsen och avsändarens namn och adress. Skicka in senast den 4 oktober. Observera att förslagen är rådgivande vad gäller att ta fram kandidater till Miljöstipendiet 2019. Slutgiltigt beslut om vinnare fattas av Miljö- och bygglovsnämnden.

Miljöstipendiet, som motsvarar ett halvt basbelopp, delas ut av kommunfullmäktige i december.

Personuppgifter

De uppgifter om dig själv, och om den person du nominerar, som du lämnar när du skickar in din nominering kommer behandlas i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna ta fram kandidater till Miljöstipendiet 2019.

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun är personuppgiftsansvarig och uppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. De uppgifter du delar med oss kommer att sparas och arkiveras i enlighet med svensk offentlighets- och sekretesslagstiftning och interna föreskrifter.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter


Du kan även posta din nominering till:
Järfälla kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
177 80 Järfälla

Upp