Innehåll

Vi fick in 91 % mer matavfall under 2020

Tack för varenda en av de 856 500 matavfallspåsar som Järfälla samlade in under 2020. Det innebär att 1 713 ton samlades in, en ökning med hela 818 ton.

En matavfallspåse som väger cirka två kilo kan göra så att en biogasbil kan köra nästan fyra kilometer. Tänk vad långt en sån kan köra på 1 713 ton! Ja, då kan den köra hela 342 600 mil. Eller hela 85 varv runt jorden.

En nyckel till den positiva utvecklingen är beslutet att alla i Järfälla ska vara med och samla in matavfallet. Det ökar kraftigt vår chans att nå de lokala och nationella målen om en ökad resurshushållning. Genom att samla in matavfallet separat kommer det avfallet som tidigare har gått till förbränning i stället kunna hanteras igen. Det kan därmed bli nya produkter så som biogödsel och biogas.

Vårt mål för 2021 är att alla bostadsrättsföreningar och flerbostadshus ska ansluta sig. Vi vill också öka kvaliteten på det insamlade matavfallet för att i större utsträckning kunna använda den resursen. Det innebär att rätt saker ska hamna i matavfallspåsarna, och det är något vi kommer att försöka informera om under året.

Så här mycket matavfall har vi fått in från Järfällas matavfallskärl:

2018: 804 ton
2019: 895 ton
2020: 1 713 ton

Antal insamlade matavfallspåsar 2019: cirka 447 500 st
Antal insamlade matavfallspåsar 2020: cirka 856 500 st

Läs mer om hur du sorterar ditt matavfall

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp