Gå direkt till sidans innehåll

Vill du förändra ditt avfallsabonnemang?

Bild på ett brunsvart matavfallskärl samt ett grönt restavfallskärl.

Under 2020 genomförde vi ett antal förändringar för en mer miljövänlig avfallshantering. På den här sidan kan du, med hjälp av våra e-tjänster, påverka din avfallshantering.

Räkna ut din kostnad

Vilken lösning passar dig bäst? Ett grönt restavfallskärl som rymmer 190 liter och som hämtas var fjärde vecka, eller ett vanligt 140-liters som hämtas varannan vecka? Jämför och räkna ut genom att klicka på länken nedan.

Räkna ut din kostnad och jämför de olika alternativen

Byt hämtningsintervall eller ändra storlek på ditt gröna kärl

Via vår e-tjänst kan du anmäla att du vill göra ändringar för ditt avfallsabonnemang. Här kan du ändra hur ofta ditt restavfall kommer att hämtas och anmäla att du vill ha en annan storlek på ditt gröna restavfallskärl. Att byta till ett större eller mindre kärl kostar 145 kr, och den summan hamnar på din nästa avfallsfaktura.

Det är endast du som står som fakturamottagare som kan ändra abonnemanget. Läs på fakturan vem i hushållet som abonnemanget står på. Finns det två namn på fakturan kan dessa två göra ändringar, men finns endast ett namn kan alltså endast den personen använda e-tjänsten nedan.

Notera att du som företrädare för en förening eller av annan anledning inte får en personlig avfallsfaktura, behöver kontakta Servicecenter för hjälp med att ändra befintligt abonnemang.

Dela restavfalls- och/eller matavfallskärl med granne

Anmäl via vår e-tjänst att du vill dela kärl med en eller två grannar

Anmäl att du vill ha ett extra grönt restavfallskärl

Om ditt restavfall hämtas varannan vecka har du möjlighet att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl.

Använd vår e-tjänst för att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl

Anmäl att du vill använda egen kompost

Anmäl via vår e-tjänst att du vill använda egen kompost

Frågor och svar

Hur ska mitt kärl vara vänt?

Kärlets draghandtag ska nu vara vänt mot gatan, detta på grund av att vår entreprenör hämtar kärlet manuellt och endast kör baklastande sopbilar. Vi vet att många har pilar på sitt kärl som pekar åt andra hållet, men de stämmer alltså inte längre. Vi undersöker möjligheten att ersätta dem med nya klistermärken.

Vilken dag hämtas mitt avfall?

Ditt matavfall hämtas alltid varannan vecka.

Hämtning varannan vecka

Hämtning varannan vecka udda veckor sker veckorna: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, och 51. Nästa år fortsätter hämtningen veckorna 1, 3, 5, osv.

Hämtning varannan vecka jämna veckor sker veckorna: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 och 52. Nästa år fortsätter hämtningen veckorna 2, 4, 6, osv.

Hämtning var fjärde vecka

Hämtning var fjärde vecka udda veckor sker veckorna: 37, 41, 45, och 49. Nästa år fortsätter hämtningen veckorna 1, 5, 9, osv.

Hämtning var fjärde vecka jämna veckor sker veckorna: 36, 40, 44, 48 och 52. Nästa år fortsätter hämtningen veckorna 4, 8, 12 osv.

Hämtning var sjätte vecka

Hämtning var sjätte vecka udda veckor sker veckorna: 37, 43, och 49. Nästa år fortsätter hämtningen veckorna 3, 9, 15 osv.

Hämtning var sjätte vecka jämna veckor sker veckorna: 36, 42 och 48. Nästa år fortsätter hämtningen veckorna 2, 8, 14 osv.

Varför gick vi från behovstömning till fasta hämtningsintervall?

Sett till Järfällas avfallshantering under tidigare år innebär det här en mer effektiv hämtning av avfallet. Det innebär avsevärt färre turer för bilarna, vilket minskar utsläppen. Bilarna kan också ta ett område i taget, vilket minskar mängden buller och trängsel på din gata.

Det finns ett ekonomiskt behov att göra den här verksamheten mer effektiv. Regeringen har infört en skatt på förbränning av restavfall vilket innebär ökade kostnader. Avfallshanteringen bekostas inte av skattepengar utan det är en verksamhet som finansierar sig själv.

Betalar jag fortfarande en avgift per tömning?

Nej, du betalar inte längre en avgift per tömning. Du betalar för ett abonnemang med ett visst antal tömningar per år.

Varför hämtas inte matavfallet oftare än varannan vecka?

Från 5 oktober 2020 töms matavfallet varannan vecka. När vi hade behovshämtning ställde de allra flesta ut sitt matavfall varannan vecka i Järfälla. Vi gjorde därför den här förändringen från 5 oktober 2020 för att begränsa antalet turer för vår entreprenör och därmed hålla nere kostnaderna för kommunen och för Järfällas hushåll.

Du kan alltid, vid behov, beställa en extra hämtning.

Länk till beställning av en extra hämtning (e-tjänst)

Hur ska mitt kärl vara placerat?

Du behöver inte längre dra ut ditt kärl till gatan eller trottoaren. Kärlet ska vara placerat på tomten, men så nära bilvägen och sopbilen som möjligt. På tömningsdagen ska kärlen stå inom tre meter från sopbilens hämtningsställe (sopbilens bakre del) med draghandtaget vänt mot chauffören. Platsen får inte ha några trösklar eller hinder. Kärlen ska kunna rulla utan lyft.

Varför hämtas mitt kärl inne på tomten och inte längre från trottoaren/vägen?

Vår nya överenskommelse med de som hämtar avfallet innebär att du inte behöver dra ut ditt kärl till trottoaren/vägen utan sophämtarna vet vilka kärl som ska tömmas och vilka som inte ska tömmas. På så sätt slipper vi ha kärl som står i vägen för de som promenerar, cyklar och för biltrafiken. Överenskommelsen innebär också att ditt restavfallskärl ska tömmas på sin hämtningsdag varannan, var fjärde, eller var sjätte vecka och ditt matavfallskärl töms varannan vecka. Det betyder att sophämtarna kommer att gå fram till dina kärl på din tömningsdag för att tömma dem och sedan ställa tillbaka dem.

Därför är det viktigt att du har rätt abonnemang, så att vi endast kommer på de dagar som du vill ha ditt avfall tömt. Vill du inte att sophämtaren ska gå in på fastigheten ska kärlen placeras på ett sådant sätt att chauffören lätt kan komma åt kärlen för tömning.

Hur och när mäts gångavståndstillägget?

Gångavståndstillägget mäts från mitten av sopbilens bakdel till platsen där kärlen står. Ett genomsnittligt gångavstånd mäts för både ditt restavfalls kärl och ditt matavfallskärl. I abonnemangets avgift ingår ett gångavstånd upp till tre meter. Har du behov av att ditt kärl står längre in på din fastighet tillkommer en extra avgift – ett så kallat gångavståndstillägg, se sida 10 i Järfälla kommuns avfallstaxa. Under september 2021 kommer sophämtaren att mäta gångavståndet. Ditt gångavstånd kommer att mätas på din hämtningsdag. Om sophämtaren mäter upp ett gångavstånd som är längre än tre meter kommer ett brev att skickas ut med information om vad gångavståndet kommer att kosta. Debiteringen för gångavstånden startar under hösten när alla hushåll har fått sitt gångavstånd mätt.

Hur ansöker jag om uppehåll i hämtningen av avfallskärlen, mat- och restavfall?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Det gör du med hjälp av e-tjänsten nedan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Jag vill att mitt avfall ska hämtas mer sällan än var sjätte vecka. Hur gör jag?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Använd e-tjänsten som vi länkar till nedan. Du kan som lägst ha fyra hämtningar per år.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifter (e-tjänst)

Läs Järfällas nya avfallstaxa

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

Läs Järfälla kommuns avfallstaxa som gäller från 1 juli 2020 Pdf, 191.1 kB.

Läs Järfällas nya avfallsföreskrifter

Läs Järfälla kommuns avfallsföreskrifter som gäller från 1 oktober 2020 Pdf, 276.7 kB.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp