Gå direkt till sidans innehåll

Vill du förändra ditt avfallsabonnemang?

Bild på ett brunsvart matavfallskärl samt ett grönt restavfallskärl.

Vi genomför ett antal förändringar för en mer miljövänlig avfallshantering. På den här sidan kan du, med hjälp av våra e-tjänster, påverka din avfallshantering.

Räkna ut din kostnad

Vilken lösning passar dig bäst? Ett grönt restavfallskärl som rymmer 190 liter och som hämtas var fjärde vecka, eller ett vanligt 140-liters som hämtas varannan vecka? Jämför och räkna ut genom att klicka på länken nedan.

Räkna ut din kostnad och jämför de olika alternativen

Byt hämtningsintervall eller ändra storlek på ditt gröna kärl

Via vår e-tjänst kan du anmäla att du vill göra ändringar för ditt avfallsabonnemang. Här kan du ändra hur ofta ditt restavfall kommer att hämtas och anmäla att du vill ha en annan storlek på ditt gröna restavfallskärl. Att byta till ett större kärl kostar 145 kr, och den summan hamnar på din nästa avfallsfaktura.

Det är endast du som står som fakturamottage som kan ändra abonnemanget. Läs på fakturan vem i hushållet som abonnemanget står på. Finns det två namn på fakturan kan dessa två göra ändringar, men finns endast ett namn kan alltså endast den personen använda e-tjänsten nedan.

Notera att du som företrädare för en förening eller av annan anledning inte får en personlig avfallsfaktura, behöver kontakta Servicecenter för hjälp med att ändra befintligt abonnemang.

Dela restavfalls- och/eller matavfallskärl med granne

Anmäl via vår e-tjänst att du vill dela kärl med en eller två grannar

Anmäl att du vill ha ett extra grönt restavfallskärl

Om ditt restavfall hämtas varannan vecka har du möjlighet att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl.

Använd vår e-tjänst för att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl

Anmäl att du vill använda egen kompost

Anmäl via vår e-tjänst att du vill använda egen kompost

Frågor och svar

Hur ska mitt kärl vara vänt?

Kärlets draghandtag ska nu vara vänt mot gatan, detta på grund av att vår entreprenör hämtar kärlet manuellt och endast kör baklastande sopbilar. Vi vet att många har pilar på sitt kärl som pekar åt andra hållet, men de stämmer alltså inte längre. Vi undersöker möjligheten att ersätta dem med nya klistermärken.

Vilken dag hämtas mitt avfall?

Ditt matavfall hämtas alltid varannan vecka.

Hämtning varannan vecka
Hade du startvecka 42 och hämtning jämna veckor under 2020 har du nu hämtning på udda veckor:
Det innebär hämtning vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 och så vidare.

Hade du startvecka 41 och hämtning udda veckor under 2020 har du nu hämtning på jämna veckor:
Det innebär hämtning vecka: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 och så vidare.

Hämtning var fjärde vecka
Hade du startvecka 42 och hämtning jämna veckor under 2020 har du nu hämtning på udda veckor:
Det innebär hämtning vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 och så vidare.

Hade du startvecka 41 och hämtning udda veckor under 2020 har du nu hämtning på jämna veckor:
Det innebär hämtning vecka: 4, 8, 12, 16, 20, 24 och så vidare.

Hämtning var sjätte vecka
Hade du startvecka 42 och hämtning jämna veckor under 2020 har du nu hämtning på udda veckor:
Det innebär hämtning vecka: 1, 7, 13, 19, 25 och så vidare.

Hade du startvecka 41 och hämtning udda veckor under 2020 har du nu hämtning på jämna veckor:
Det innebär hämtning vecka: 6, 12, 18, 24 och så vidare.

Varför går vi från behovstömning till fasta hämtningsintervall?

Sett till Järfällas avfallshantering under tidigare år kommer det här att innebära en mer effektiv hämtning av avfallet. Det innebär avsevärt färre turer för bilarna, vilket minskar utsläppen. Bilarna kan också ta ett område i taget, vilket minskar mängden buller och trängsel på din gata.

Det finns ett ekonomiskt behov att göra den här verksamheten mer effektiv. Regeringen har infört en skatt på förbränning av restavfall vilket innebär ökade kostnader. Avfallshanteringen bekostas inte av skattepengar utan det är en verksamhet som finansierar sig själv.

Betalar jag fortfarande en avgift per tömning?

Nej, du betalar inte längre en avgift per tömning. Du betalar för ett abonnemang med ett visst antal tömningar per år.

Varför hämtas inte matavfallet oftare än varannan vecka?

Från 5 oktober kommer matavfallet att tömmas varannan vecka. I dag ställer de allra flesta ut sitt matavfall varannan vecka i Järfälla. Vi gör därför den här förändringen från 5 oktober för att begränsa antalet turer för vår entreprenör och därmed hålla nere kostnaderna för kommunen och för Järfällas hushåll.

Du kan alltid, vid behov, beställa en extra hämtning.

Länk till beställning av en extra hämtning

Hur ska mitt kärl vara placerat?

Du behöver inte längre dra ut ditt kärl till gatan eller trottoaren. Kärlet ska vara placerat på tomten, men så nära bilvägen och sopbilen som möjligt. På tömningsdagen ska kärlen stå inom tre meter från sopbilens hämtningsställe (sopbilens bakre del) med handtagen vända mot vägen. Platsen får inte ha några trösklar eller hinder. Kärlen ska kunna rulla utan lyft.

Varför hämtas mitt kärl inne på tomten och inte längre från trottoaren/vägen?

Vår nya överenskommelse med de som hämtar avfallet innebär att du inte behöver dra ut ditt kärl till trottoaren/vägen utan sophämtarna vet vilka kärl som ska tömmas och vilka som inte ska tömmas. På så sätt slipper vi ha kärl som står i vägen för de som promenerar, cyklar och för biltrafiken. Överenskommelsen innebär också att ditt restavfallskärl ska tömmas på sin hämtningsdag varannan, var fjärde, eller var sjätte vecka och ditt matavfallskärl töms varannan vecka. Det betyder att sophämtarna kommer att gå fram till dina kärl på din tömningsdag för att tömma dem och sedan ställa tillbaka dem.

Därför är det viktigt att du har rätt abonnemang, så att vi endast kommer på de dagar som du vill ha ditt avfall tömt. Vill du inte att sophämtaren ska gå in på fastigheten ska kärlen placeras på ett sådant sätt att chauffören lätt kan komma åt kärlen för tömning.

Vilka veckor kommer mitt restavfall att hämtas?

Ditt matavfall hämtas alltid varannan vecka.

Restavfall

  • Om du har startvecka 41 med hämtningsfrekvens varannan vecka hämtas ditt restavfall vecka 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 2, 4, 6 och så vidare.
  • Om du har startvecka 42 med hämtningsfrekvens varannan vecka hämtas ditt restavfall vecka 42, 44, 46, 48, 50, 52, 1, 3, 5, 7 och så vidare.
  • Om du har startvecka 41 med hämtningsfrekvens var fjärde vecka hämtas ditt restavfall vecka 41, 45, 49, 53, 4, 8, 12 och så vidare.
  • Om du har startvecka 42 med hämtningsfrekvens var fjärde vecka hämtas ditt restavfall vecka 42, 46, 50, 1, 5, 9, 13 och så vidare.
  • Om du har startvecka 41 med hämtningsfrekvens var sjätte vecka hämtas ditt restavfall vecka 41, 47, 53, 6, 12, 18 och så vidare.
  • Om du har startvecka 42 med hämtningsfrekvens var sjätte vecka hämtas ditt restavfall vecka 42, 48, 1, 7, 13, 19 och så vidare.

Hur och när mäts gångavståndstillägget?

Gångavståndstillägget mäts från mitten av sopbilens bakdel till platsen där kärlen står. Ett genomsnittligt gångavstånd mäts för både ditt restavfalls kärl och ditt matavfallskärl. I abonnemangets avgift ingår ett gångavstånd upp till tre meter. Har du behov av att ditt kärl står längre in på din fastighet tillkommer en extra avgift – ett så kallat gångavståndstillägg, se sida 10 i Järfälla kommuns avfallstaxa. Under november till och med våren kommer sophämtaren att mäta gångavståndet. Ditt gångavstånd kommer att mätas på din hämtningsdag. Om sophämtaren mäter upp ett gångavstånd som är längre än tre meter kommer ett brev att skickas ut med information om vad gångavståndet kommer att kosta. Debiteringen för gångavstånden startar under våren när alla hushåll har fått sitt gångavstånd mätt.

Jag vill att mitt avfall ska hämtas mer sällan än var sjätte vecka. Hur gör jag?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Du kan som lägst ha fyra hämtningar per år. En länk till föreskrifterna hittar du längre ner på den här sidan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifterPDF

Läs Järfällas nya avfallstaxa

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

Läs Järfälla kommuns avfallstaxa som gäller från 1 juli 2020PDF

Läs Järfällas nya avfallsföreskrifter

Läs Järfälla kommuns avfallsföreskrifter som gäller från 1 oktober 2020PDF


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp