Innehåll

Vill du stärka upp Järfällas beredskap?

Nu har du som är intresserad av beredskap och krishantering chans att engagera dig i Frivilliga resursgruppen i Järfälla (FRG Järfälla) som är en av kommunens samarbetspartners för krishantering.

Om det skulle ske en större kris i Järfälla kan kommunen behöva hjälp av frivilliga. Detta organiseras genom FRG Järfälla som kan få i uppdrag från kommunen att stötta i hanteringen av krisen.

Engagera dig i FRG

Första steget för dig som är intresserad är att delta på det informationsmöte som FRG Järfälla anordnar den 23 maj klockan 19.00. Platsen är kommunhuset på Vasaplatsen 11.

Anmäl dig till mötet! https://www.frgjarfalla.se/utbildning/

Läs mer om Järfälla kommuns arbete med krisberedskap

I filmklippet berättar Peter Wallgren, ansvarig för FRG Järfälla, om vilka erfarenheter och färdigheter som de är lite extra intresserade av.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp