Gå direkt till sidans innehåll

Vi söker årets vinter­cyklister

Vill du anta utmaningen och bli en vinter­cyklist? Nu har du chansen.

Nu ger vi 50 Järfällabor chansen att ta sig fram med cykel under vintern! Vi söker främst dig som inte brukar cykla på vintern, men som vill prova att förändra dina resvanor. Vi vill uppmuntra till en insats för både miljön, din hälsa och din plånbok. Vintercyklingsprojektet är också viktigt för att underhålla och utveckla Järfällas cykelvägar.

Du som antar utmaningen får...

  • Nya dubbdäck inklusive montering
  • Cykelolja
  • Tips och inspiration
  • Möjlighet att träffa andra som vintercyklar

Detta gäller för dig som vill delta

För att kunna anmäla dig till detta projekt måste du bo i Järfälla kommun och fyllt 18 år.
I projektet åtar du dig att:

  • Delta på uppstartsmötet den 18 november eller den 24 november. Mötet sker på distans via en digital plattform.
  • Cykla minst tre kilometer minst tre gånger i veckan, mellan den 1 december 2020 och den 31 mars 2021.
  • Registrera dina cykelresor i appen Strava eller på din dator. Vi hjälper till med instruktioner.
  • Besvara ett par enkäter under projektet.
  • Vara med på ett avslutningsmöte som kommer att genomföras digitalt.

Vintercykling sker på egen risk och efter eget omdöme.

Anmälan för årets vintercykling

Anmäl dig genom att fylla i formuläret längre ned på den här sidan. Du kan anmäla dig till och med den 15 november.

Urval och platser

Projektet har plats för 50 vintercyklister. Järfälla kommun strävar efter att skapa en så bred grupp av cyklister som möjligt. Gruppurvalet baseras utifrån resvanor, ålder, kön, sysselsättning, cykelerfarenhet, stadsdel och avstånd till jobb eller skola.

Kontakt

Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta vintercyklist@jarfalla.se

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna kontakta och bibehålla kontakt med deltagarna, i syfte att uppmuntra fler invånare att cykla vintertid och få hjälp med att utvärdera kommunens cykelvägar och snödrift. Detta för att vi ständigt ska kunna erbjuda en bättre cykelmiljö för våra invånare. Vi använder uppgifterna för att kunna göra ett bra urval till evenemanget/kampanjen. Med ”bra urval” menar vi en så bred grupp av cyklister som möjligt. Gruppurvalet baseras utifrån resvanor, ålder, kön, sysselsättning, cykelerfarenhet, stadsdel och avstånd till jobb eller skola.

Tekniska nämnden i Järfälla kommun är personuppgiftsansvarig och uppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. De uppgifter du delar med oss kommer att sparas och arkiveras i enlighet med svensk offentlighets- och sekretesslagstiftning och interna föreskrifter.

Såhär hanteras dina personuppgifter

Anmäl dig här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp