Innehåll

Vi stänger av och leder om en del av Veddestavägen

Från och med måndagen den 14 december kommer vi att stänga av en del av Veddestavägen och leda om trafiken via Äggelundavägen. Vi bygger om Veddestavägen för att ansluta den till Veddestabron och anpassa till den nya stadsmiljö som ska växa fram i Veddesta centrum.

Väg för omledning från Veddestavägen

Det här händer och så här kan det påverka dig

  • Från och med den 14 december 2020 och fram till sommaren 2022 kommer en del av Veddestavägen att stängas av.
  • Trafiken kommer under denna period att ledas om runt arbetsområdet via Äggelundavägen och en ny iordningställd vägsträcka mellan Äggelundavägen och Veddestavägen.
  • Verksamheter längs med Äggelundavägen kommer att kunna köra ut på Veddestavägen för fortsatt transport västerut.
  • Detsamma gäller för verksamheter med infart vid Veddestavägen, de kommer kunna köra ut västerut på Veddestavägen via Äggelundavägen.
  • Busshållplatserna vid Veddesta centrum stängs av under byggperioden.

Vänligen respektera skyltning och avspärrningar på platsen – för din egen och andras säkerhet.

Om förändringen i Veddesta industriområde

Veddesta industriområde står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs ett nytt nav för kollektivtrafik för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra. 2026 ska navet för kollektivtrafik stå klart och Barkarby får då ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknavet, på det som idag är Veddesta industriområde, planeras för ny stadsmiljö med ett mycket gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp