Välkommen till Olovslundskolan!

Olovslundskolan ska vara det självklara valet vid föräldrars val av skola för sina barn, därför att vi:

  • erbjuder en trygg miljö med professionell personal.
  • ger alla elever stöd i att utveckla sin sociala förmåga.
  • ger elever metoder och verktyg att inhämta kunskap.
  • använder digital teknik i det dagliga arbetet.
  • arbetar ämnesövergripande och har ett väl fungerande samarbete mellan skolans alla verksamheter.
 

2017-06-09

Nu har jag varit rektor på Olovslundskolan i snart ett läsår.

Jag är mycket imponerad över personalens kunnande, engagemang och förmåga att alltid sätta eleven i fokus. Det är en ynnest att få leda en sådan kompetent organisation. Jag vill påstå att eleverna har det ovanligt bra på Olovslundskolan.

Det har varit ett händelserikt år. Skolan byggs om, och vi har stundom arbetat på en byggarbetsplats. Detta har varit både berikande och ibland prövande. Inför hösten ska vi få flytta in i nyrenoverade lokaler i Gröna huset, som tillsammans med det nybyggda Röda huset kommer att utgöra den nya Olovslundskolan. Under läsåret kommer resterande lokaler på nedre plan i Gröna huset renoveras, och skolan beräknas vara helt färdig senast till skolstart 2018.

Jag vill tacka alla för detta läsår, och välkomnar er tillbaka läsåret 2017-2018.

Anna Thuresson

Rektor

 

Kontaktuppgifter

Arbetslag Blå

Tel: 08-580 28280

Arbetslag Gul

Tel: 08-580 29375

Arbetslag Röd

Tel: 08-580 29697

Arbetslag Åk 1

Tel: 08- 580 29492

Arbetslag Åk 2

Tel: 08 - 580 29188

Öppningsavdelning och fritidshem årskurs 2

Arbetslag Åk 3

Tel: 08 - 580 28279

Arbetslag Årskurs 4 - 5

Tel: 08 - 580 22932

Tel: 08-580 29197
Årskurs 4 till 5 och öppen fritidsklubb.

Arbetslag Åk 1-6

Tel: 08 - 580 29389
Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.

Sjukfrånvaro anmäls
i Vklass med inloggning och Vklass telefonsvarare 010-888 70 50

E-post:olovslundskolan@jarfalla.se

 

 

2016-05-20

Sommarblomster i våra krukor på skolgården!

Vill tacka Åk 1-6 för att ni planterade alla blommor i våra stora krukor på skolgården. 

Ombyggnation - bildspel Se mer information under fliken Ny-och ombyggnation.

 

2016-03-24

Bilder från olika aktiviteter här på skolan på finns under fliken Verksamhet och vid vald årskurs/avdelning.

Kompisträdet

Olovslundskolan har valts ut, som en av fyra skolor i kommunen, att få ett Barnens träd/Kompisträd planterat. Trädet ska påminna om barnens rättigheter enligt Barnkonventionen.

Viktigt meddelande angående Chrome och BankID

I bifogad länk finns instruktioner till dig som använder senaste versionen av Chrome och där användaren måste tillåta pluginer.

https://support.bankid.com/chromelänk till annan webbplats

Lekställning på Vattmyraskolan

Expeditionen

Tel: 08-580 29382

Sjukfrånvaro anmäls
i Vklass.

Frånvaro via telefon, ring 08-519 09 321

Logga in via länk på vår startsida alt Kommunens hemsida, via app eller ring på 08-519 09 321

Novembervägen 19
177 60 JÄRFÄLLA

E-post: olovslundskolan@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar