Bostads­anpass­ning

Bostads­anpassnings­bidrag är ett ekonom­iskt bidrag som ska användas till att göra nödvändiga föränd­ringar av bostaden så att du som har en funktions­ned­sätt­ning kan bo kvar.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktions­nedsättningen och att behovet inte kan till­godo­ses på enklare sätt, till ex­empel genom hjälp­medel eller om­disponering av bostaden.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget kan användas till sådant som gör det möjligt för dig att:

 • förflytta dig i bostaden
 • sova och vila
 • sköta din hygien
 • laga mat och äta
 • ta dig in och ut ur bostaden.

Det ska finnas en tydlig kopp­ling mellan funktions­ned­sättningen och åtgärderna. Du får inte bidrag för ett till­fälligt funktions­hinder.

Det är fastighets­ägaren som god­känner om­byggnaden.

Fastighets­ägaren kan ansöka om åter­ställnings­bidrag om du flyttar från lägenheten.

Vem kan ansöka?

Bidraget kan sökas av dig som bor i kommunen och:

 • har en bestående funktions­nedsättning, eller delar hushåll med en person med bestående funktions­nedsättning
 • är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktions­nedsättning
 • vårdar en person med bestående funktions­nedsättning under en längre tid.

Exempel på bostads­anpassning

 • Anpassade trösklar för att kunna ta sig mellan olika rum
 • Stödhandtag i bad­rummet
 • Ramp för att komma ut och in i bostaden
 • Dörrautomatik för att öppna och stänga dörrar
 • Spisvakt

Vad gäller vid byte av bostad?

Om du flyttar, kan du bara få bidrag om det finns särskilda skäl för dig att välja en bostad som kräver kostnads­krävande åtgärder.

Så här ansöker du

Ansökan görs i skriftlig form på denna ansöknings­blankett:

Ansöknings­blankett om bostads­anpassningPDF

Kommunens service­center kan hjälpa dig att skriva ut blanketten.

Till ansökan ska du bifoga:

 • intyg av sak­kunnig som beskriver behovet av ansökt åtgärd
 • anbud/offert, om det finns.

Vad händer efter ansökan?

Kommunens hand­läggare prövar om du har rätt till bostads­anpassnings­bidrag enligt Lagen om bostads­anpassnings­bidrag m.m. (1992:1574). Vi kan komma att göra hembesök. När ut­red­ningen är klar, skickar vi ett beslut till dig om bidragets storlek.

Om du vill skriva ut sidan, tryck ner tangenterna Ctrl och P samtidigt.

Ladda ner denna sida som pdfPDF

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?