På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bostads­anpass­ning

Bostads­anpassnings­bidrag är ett ekonom­iskt bidrag som ska användas till att göra nödvändiga föränd­ringar av bostaden så att du som har en funktions­ned­sätt­ning kan bo kvar.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktions­nedsättningen och att behovet inte kan till­godo­ses på enklare sätt, till ex­empel genom hjälp­medel eller om­disponering av bostaden.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget kan användas till sådant som gör det möjligt för dig att:

 • förflytta dig i bostaden
 • sova och vila
 • sköta din hygien
 • laga mat och äta
 • ta dig in och ut ur bostaden.

Det ska finnas en tydlig kopp­ling mellan funktions­ned­sättningen och åtgärderna. Du får inte bidrag för ett till­fälligt funktions­hinder.

Det är fastighets­ägaren som god­känner om­byggnaden.

Fastighets­ägaren kan ansöka om åter­ställnings­bidrag om du flyttar från lägenheten.

Vem kan ansöka?

Bidraget kan sökas av dig som bor i kommunen och:

 • har en bestående funktions­nedsättning, eller delar hushåll med en person med bestående funktions­nedsättning
 • är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktions­nedsättning
 • vårdar en person med bestående funktions­nedsättning under en längre tid.

Exempel på bostads­anpassning

 • Anpassade trösklar för att kunna ta sig mellan olika rum
 • Stödhandtag i bad­rummet
 • Ramp för att komma ut och in i bostaden
 • Dörrautomatik för att öppna och stänga dörrar
 • Spisvakt

Vad gäller vid byte av bostad?

Om du flyttar, kan du bara få bidrag om det finns särskilda skäl för dig att välja en bostad som kräver kostnads­krävande åtgärder.

Så här ansöker du

Ansökan görs i skriftlig form på denna ansöknings­blankett:

Ansöknings­blankett om bostads­anpassningPDF

Kommunens service­center kan hjälpa dig att skriva ut blanketten.

Till ansökan ska du bifoga:

 • intyg av sak­kunnig som beskriver behovet av ansökt åtgärd
 • anbud/offert, om det finns.

Vad händer efter ansökan?

Kommunens hand­läggare prövar om du har rätt till bostads­anpassnings­bidrag enligt Lagen om bostads­anpassnings­bidrag m.m. (1992:1574). Vi kan komma att göra hembesök. När ut­red­ningen är klar, skickar vi ett beslut till dig om bidragets storlek.

Om du vill skriva ut sidan, tryck ner tangenterna Ctrl och P samtidigt.

Ladda ner denna sida som pdfPDF