På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Avgifter för insat­ser vid

funk­tions­nedsätt­ning

Här hittar du avgifter för insatser till dig som får hjälp enligt enligt SoL eller LSS. Din avgift beräknas med hänsyn till dina ekonomiska för­hållanden.

Avgifter enligt SoL 2017

Du som får hjälp enligt social­tjänst­lagen (SoL) får betala en omvårdnads­­avgift. Din avgift beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhåll­anden. Vid sidan om om­vårdnads­­avgiften tar kommunen ut vissa andra avgifter, till exempel för mat och hyra, som inte ingår i max­taxan.

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och dag­verksamhet får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av basbeloppet.

För 2017 är högsta avgiften 1 792 kronor per månad.

Avgifterna finns även som broschyrPDF

Hemtjänst*

90 kr per timme.

Ledsagning*

90 kr per timme.

Avlösning*

90 kr per timme. De första 12 timmarna är avgiftsfria.

Dagverksamhet

90 kr för halvdags­grupp upp till tre timmar och 180 kr för heldag.*
55 kr för mat.

Sysselsättning (dag­verksamhet social­psykiatri)

30 kr per dag för mat. Sköts av verksamheten.

Korttids­vistelse/kort­tids­boende inklusive kollo, vuxna

59 kr per dygn.*
Högst 97 kr per dag för mat.

Korttids­vistelse inklusive kollo, barn

56 kr per dag för mat.

Korttids­tillsyn

16 kr per skoldag för mat.
42 kr per lovdag för mat.

Särskilt boende

270 kr per dygn.*
Därutöver betalar du för:

  • hyra
  • matkostnad, högst 97 kr per dygn
  • personliga förbrukningsartiklar.

Trygghetslarm*

163 kr per månad.
Installationsavgift 990 kr

Digital nattillsyn*

163 kr per månad.

Hyresavgift i särskilt boende

1248 kr per månad.

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyres­avgift till kommunen. Avgiften är inkomst­prövad.

* Omvårdnads­avgift, som omfattas av max­taxan, taket för hur stor avgift som kommunen får ta ut.

Tids­beräkning för hem­tjänsten

Varför står det 1.83 timmar på min faktura, när hem­tjänsten var hos mig  1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter.

Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim på fakturan.

Avgifter för insatser enligt LSS 2017

Att få stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktions­hindrade (LSS) är i de flesta fall kostnads­fritt för dig, men det finns undantag:

  • Om du bor i bostad med särskild service betalar du hyra och mat själv. Om ni äter gemensamt på boendet tas det ut en avgift för det.
  • Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyres­avgift. Det betyder att kommunen, inte du själv, står på hyres­kontraktet. Därmed har du inte rätt till bostads­bidrag från Försäkrings­kassan. Hyres­avgiften inkomst­prövas.
  • Om du har korttids­vistelse och/eller kort­tids­tillsyn betalar du kostnaden för mat själv.
  • Om ett barn får om­vårdnad i annat hem än det egna tar kommunen ut en omvårdnads­avgift.
  • Är du ute på aktivitet med din personliga assistent, kontakt­person, led­sagare eller avlösare betalar du för dina egna kostnader.

Bostad med särskild service

Barn betalar 56 kr per dag för mat.

Hyresavgift för bostad med särskild service

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyres­avgift på 1248 kr per månad. Avgiften är inkomst­prövad.

Korttids­vistelse inklusive kollo

Barn betalar 56 kr per dag för mat.
Vuxna betalar 66 kr per dag för mat.

Korttids­tillsyn

16 kr per skoldag för mat
42 kr per lovdag för mat

Daglig verksamhet

Om du har daglig verksamhet betalar du din mat själv. Det sköts av verksamheten.

Betala hemtjänst­avgiften via autogiro

På kommunens hemsida finns en begäran om autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du kan skriva ut och skicka till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten.

Du är även välkommen att kontakta service­center för att få blanketten skickad till dig per post.

Senast uppdaterad: 2017-08-17

Upp